ОБРАСЦИ

Образац ИП – Захтев за исплату плата, додатака и накнада запослених

Образац ЗТП – Захтев за трансфер и плаћање

Образац ЗА – Захтев за промену апропријације
Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

Одлука о измени и допуне Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину (06.06.2022.)

Упутство за припрему Предлога Другог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2023. годину

Одлука о измени и допуне Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину (15.03.2022.)

Обавештење о додељеним квотама за други квартал 2022. године

Упутство за припрему Предлога Првог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину


Одлука о измени допуне Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину (23.11.2021.)

___

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Петровац на Млави на рачун извршења буџета општине Петровац на Млави

___

Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

___

Решење о формирању радне групе за планирање програмског буџета, праћење и извештавање о учинцима програма буџета општине Петровац на Млави

___

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2022. годину

___

Упутство за израду буџета за 2022. годину


___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021.годину

___

Извештај о извршењу Одлуке о буџету 01.01.2021. – 30.09.2021.