Буџет

Буџет 2018-05-14T11:46:42+00:00

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (18.04.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (06.02.2018.)

Буџет општине Петровац на Млави за 2018. годину


Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (08.12.2017.)

Упутство за примену буџета за 2018 годину

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (23.03.2017.)

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. годину

Упутство за примену буџета за 2017. годину

Упутство за примену буџета

Предлог финансијког плана буџетског корисника

Табеле 1-6 буџет

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01- 30.06.2017.године