Упутство за узраду буџета за 2021. годину


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину (25.05.2020.)

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношење буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2020. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину 12.02.2020. године)

Решење о утврђивању квота за извршење буџета у 2020. години

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Образложење Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Упутство за припрему буџета за 2020. годину

Обрасци за програмски буџет – табеле 1-6 (excell)

Прилог 1 – преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину (excell)


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (18.12.2019. године)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (08.10.2019.)

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01.2019. – 30.06.2019. године

Oдлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2019. годину ( 04.06.2019.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (28.03.2019.)

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношење буџета општине Петровац на Млави у 2020. години

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (07.02.2019.)

Решење о утврђивању квота за извршење буџета у 2019. години

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину


Упутство за израду буџета за 2019 годину

Табела 1-6

План родног буџетирања за 2019 годину


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (24.12.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (12.09.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (26.06.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (18.04.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (06.02.2018.)

Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2018. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године


Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (08.12.2017.)

Упутство за примену буџета за 2018 годину

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (23.03.2017.)

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. годину

Упутство за примену буџета за 2017. годину

Упутство за примену буџета

Предлог финансијког плана буџетског корисника

Табеле 1-6 буџет

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01- 30.06.2017.године