Буџет

Буџет 2018-09-24T11:18:44+00:00

Упутство за израду буџета за 2019 годину

Табела 1-6

План родног буџетирања за 2019 годину


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (12.09.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (26.06.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (18.04.2018.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (06.02.2018.)

Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2018. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године


Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (08.12.2017.)

Упутство за примену буџета за 2018 годину

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (23.03.2017.)

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. годину

Упутство за примену буџета за 2017. годину

Упутство за примену буџета

Предлог финансијког плана буџетског корисника

Табеле 1-6 буџет

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01- 30.06.2017.године