Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину


Одлука о измени допуне Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину (23.11.2021.)

___

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Петровац на Млави на рачун извршења буџета општине Петровац на Млави

___

Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

___

Решење о формирању радне групе за планирање програмског буџета, праћење и извештавање о учинцима програма буџета општине Петровац на Млави

___

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Петровац на Млави за 2022. годину

___

Упутство за израду буџета за 2022. годину


___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021.годину

___

Извештај о извршењу Одлуке о буџету 01.01.2021. – 30.09.2021.

___

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Полугодишњи консолидовани извештај о учинку програма за 2021. годину

___

Извештај о извршењу Одлуке о буџету 01.01.2021. – 30.06.2021.

___

Одлука о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету 01.01.2021. – 30.06.2021.

___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину број 5 (30.08.2021.)

___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину број 4 (14.07.2021.)

___

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину број 3 (29.06.2021.)

___

Упутство за припрему Предлога Трећег ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину број 2 (30.03.2021.)

___

Упутство за припрему Предлога Другог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину број 1 (08.02.2021.)

___

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Упутство за припрему Предлога Првог ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

___

Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2020. годину

______________________________________________________________________________________________________________

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину (25.11.2020. године)

Извештај о извршењу одлуке о буџету за период 01.01.2020. – 30.09.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину (20.10.2020. године)

Oдлука о измени и допуни одлуке о буџету за 2020. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету

Извештај независног ревизора за 2020. годину

______________________________________________________________________________________________________________

Oдлука о завршном рачуну буџета за 2019. годину

Извештај независног ревизора за 2019. годину

Годишњи извештај о учинку програма 2019

______________________________________________________________________________________________________________

Упутство за узраду буџета за 2021. годину


Упутство за припрему 3. Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2020. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину (25.05.2020.)

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношење буџета општине Петровац на Млави за 2021. годину

Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Петровац на Млави за 2020. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину 12.02.2020. године)

Решење о утврђивању квота за извршење буџета у 2020. години

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Образложење Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Упутство за припрему буџета за 2020. годину

Обрасци за програмски буџет – табеле 1-6 (excell)

Прилог 1 – преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину (excell)


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (18.12.2019. године)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (08.10.2019.)

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01.2019. – 30.06.2019. године

Oдлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2019. годину ( 04.06.2019.)

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (28.03.2019.)

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношење буџета општине Петровац на Млави у 2020. години

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину (07.02.2019.)

Решење о утврђивању квота за извршење буџета у 2019. години

Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину


Упутство за израду буџета за 2019 годину

Табела 1-6

План родног буџетирања за 2019 годину


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину (24.12.2018.)

<