logo_agencija_za_privredne_registre

 

 

 

Регистрациона пријава оснивања предузетника

Регистрациона пријава оснивања предузетника – Преузми

 

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

Регистрациона пријава промене података – обавезни подаци
– Преузми
Додатак 01 – Пословно име/скраћено пословно име – Преузми
Додатак 02 – Преводи пословног имена и/или скраћеног пословног имена – Преузми
Додатак 03 – Седиште – Преузми
Додатак 04 – Почетак обављања делатности – Преузми
Додатак 05 – Време трајања предузетника – Преузми
Додатак 06 – Прекид, односно наставак обављања делатности предузетника – Преузми
Додатак 07 – Претежна делатност – Преузми
Додатак 08 – Промена предузетника – Преузми
Додатак 09 – Лични подаци регистрованих лица – Преузми
Додатак 10 – Пословођа – Преузми
Додатак 11 – Упис/брисање издвојеног места – Преузми
Додатак 12 – Промена података о регистрованом издвојеном месту – Преузми
Додатак 13 – Прокуристи – Преузми
Додатак 14 – Забележбе – Преузми
Додатак 15 – Ограничења овлашћења пословође у заступању – Преузми
Додатак 16 – Електронска пошта/Контакт подаци/Адреса за пријем поште – Преузми

Адреса са које можете прузети све неопходне обрасце из АПР-а