Одељење за урбанизам врши проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова, евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима, издавање одобрења за грађење, технички преглед и издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина.


Обрасце Одељења за урбанизам можете наћи ОВДЕ


Начелник Одељења за урбанизам – Милан Поповић


  • Срских владара 165
  • 12300 Петровац на Млави
  • Канцеларија број 10