20. август 2018. године – понедељак

 401-10/18-02 Панић Мирослав Добрње


21. август 2018. године – уторак

 401-11 Добрица Павловић Добрње

 401-12 Живанка Беречевић Добрње

 401-13 Милинка Јовановић


22. август 2018. године – среда

 401-14 Мирјана Јовић Везичево

 401-15 Биљана Перић Велико Лаоле

 401-16 Петар Перић Лопушника

 401-17 Љубинка Милосављевић Добрње

 401-18 Радојка Ракита Петровац на Млави

 401-19 Снежана Милановић Буровац


23. август 2018. године – четвртак

 401-20 Драгиша Арсић Табановац

 401-21 Светлана Бранковић Бусур

 401-22 Мирољуб Тасић Буровац


27. август 2018. године – понедељак

 401-23 Светлана Тодоровић Петровац на Млави

 401-24 Сузана Лазовић Петровац на Млави

 401-25 Слободан Милосављевић Добрње

 401-26 Драгана Арсић Петровац на Млави


28. август 2018. године – уторак

 401-27 Љубиша Пантелић Орешковица

 401-28 Зоран Ђорђевић Табановац

 401-29 Миодраг Милосављевић Табановац


29. август 2018. године – среда

 401-30 Миле Филиповић Буровац

 401-31 Радиша Костић Буровац

 401-32 Драгица Ивановић Орешковица

 401-33 Радиша Станисављевић Табановац

 401-34 Драгана Стајић Петровац на Млави


30. август 2018. године – четвртак

 401-35 Радиша Јаношевић Бусур

 401-36 Живорад Костић Буровац

 401-37 Благоје Јовић Крвије

 401-38 Драгослав Јовановић