20. август 2018. године – понедељак

 401-10/18-02 Панић Мирослав Добрње


21. август 2018. године – уторак

 401-11 Добрица Павловић Добрње

 401-12 Живанка Беречевић Добрње

 401-13 Милинка Јовановић


22. август 2018. године – среда

 401-14 Мирјана Јовић Везичево

 401-15 Биљана Перић Велико Лаоле

 401-16 Петар Перић Лопушника

 401-17 Љубинка Милосављевић Добрње

 401-18 Радојка Ракита Петровац на Млави

 401-19 Снежана Милановић Буровац


23. август 2018. године – четвртак

 401-20 Драгиша Арсић Табановац

 401-21 Светлана Бранковић Бусур

 401-22 Мирољуб Тасић Буровац


27. август 2018. године – понедељак

 401-23 Светлана Тодоровић Петровац на Млави

 401-24 Сузана Лазовић Петровац на Млави

 401-25 Слободан Милосављевић Добрње

 401-26 Драгана Арсић Петровац на Млави


28. август 2018. године – уторак

 401-27 Љубиша Пантелић Орешковица

 401-28 Зоран Ђорђевић Табановац

 401-29 Миодраг Милосављевић Табановац


29. август 2018. године – среда

 401-30 Миле Филиповић Буровац

 401-31 Радиша Костић Буровац

 401-32 Драгица Ивановић Орешковица

 401-33 Радиша Станисављевић Табановац

 401-34 Драгана Стајић Петровац на Млави


30. август 2018. године – четвртак

 401-35 Радиша Јаношевић Бусур

 401-36 Живорад Костић Буровац

 401-37 Благоје Јовић Крвије

 401-38 Драгослав Јовановић Буровац

 401-39 Слободанка Новаковић Петровац на Млави


31. август 2018. године – петак

 401-40 Живорадица Богосављевић Петровац на Млави

 401-41 Миле Цветковић Петровац на Млави

 401-42 Момчило Глигоријевић Буровац

 401-43 Драган Ђурђевић Петровац на Млави


03. септембар 2018. године – понедељак

 401-44 Слободан Марковић Петровац на Млави

 401-45 Славољуб Милић Буровац

 401-46 Данило Голубовић Петровац на Млави

 401-47 Зоран Милосављевић Табановац

 401-48 Миломир Милић Буровац

 401-49 Душанка Васиљевић Петровац на Млави


04. септембар 2018. године – уторак

 401-50 Вера Јанковић Петровац на Млави

 401-51 Мијомир Бошковић Везичево


05. септембар 2018. године – среда

 401-52 Љубивоје Добросављевић Добрње

 401-53 Радован Мијајловић Бусур

 401-54 Косара Гечевић Петровац на Млави

 401-55 Степан Ивковић Лопушник

 401-56 Боривоје Јанковић Лопушник


06. септембар 2018. године – четвртак

 401-57 Љубиша Арсић Табановац

 401-58 Борис Ђурђевић Добрње

 401-59 Божана Ристић Петровац на Млави

 401-60 Небојша Богић Петровац на Млави

 401-61 Гордана Ђорђевић Буровац


07. септембар 2018. године – петак

 401-62 Миодраг Антић Крвије

 401-63 Михајло Милојковић Крвије

 401-64 Драгиша Петровић Петровац на Млави

 401-65 Зор