20. август 2018. године – понедељак

 401-10/18-02 Панић Мирослав Добрње


21. август 2018. године – уторак

 401-11 Добрица Павловић Добрње

 401-12 Живанка Беречевић Добрње

 401-13 Милинка Јовановић


22. август 2018. године – среда

 401-14 Мирјана Јовић Везичево

 401-15 Биљана Перић Велико Лаоле

 401-16 Петар Перић Лопушника

 401-17 Љубинка Милосављевић Добрње

 401-18 Радојка Ракита Петровац на Млави

 401-19 Снежана Милановић Буровац


23. август 2018. године – четвртак

 401-20 Драгиша Арсић Табановац

 401-21 Светлана Бранковић Бусур

 401-22 Мирољуб Тасић Буровац


27. август 2018. године – понедељак

 401-23 Светлана Тодоровић Петровац на Млави

 401-24 Сузана Лазовић Петровац на Млави

 401-25 Слободан Милосављевић Добрње

 401-26 Драгана Арсић Петровац на Млави


28. август 2018. године – уторак

 401-27 Љубиша Пантелић Орешковица

 401-28 Зоран Ђорђевић Табановац

 401-29 Миодраг Милосављевић Табановац


29. август 2018. године – среда

 401-30 Миле Филиповић Буровац

 401-31 Радиша Костић Буровац

 401-32 Драгица Ивановић Орешковица

 401-33 Радиша Станисављевић Табановац

 401-34 Драгана Стајић Петровац на Млави


30. август 2018. године – четвртак

 401-35 Радиша Јаношевић Бусур

 401-36 Живорад Костић Буровац

 401-37 Благоје Јовић Крвије

 401-38 Драгослав Јовановић Буровац

 401-39 Слободанка Новаковић Петровац на Млави


31. август 2018. године – петак

 401-40 Живорадица Богосављевић Петровац на Млави

 401-41 Миле Цветковић Петровац на Млави

 401-42 Момчило Глигоријевић Буровац

 401-43 Драган Ђурђевић Петровац на Млави


03. септембар 2018. године – понедељак

 401-44 Слободан Марковић Петровац на Млави

 401-45 Славољуб Милић Буровац

 401-46 Данило Голубовић Петровац на Млави

 401-47 Зоран Милосављевић Табановац

 401-48 Миломир Милић Буровац

 401-49 Душанка Васиљевић Петровац на Млави


04. септембар 2018. године – уторак

 401-50 Вера Јанковић Петровац на Млави

 401-51 Мијомир Бошковић Везичево


05. септембар 2018. године – среда

 401-52 Љубивоје Добросављевић Добрње

 401-53 Радован Мијајловић Бусур

 401-54 Косара Гечевић Петровац на Млави

 401-55 Степан Ивковић Лопушник

 401-56 Боривоје Јанковић Лопушник


06. септембар 2018. године – четвртак

 401-57 Љубиша Арсић Табановац

 401-58 Борис Ђурђевић Добрње

 401-59 Божана Ристић Петровац на Млави

 401-60 Небојша Богић Петровац на Млави

 401-61 Гордана Ђорђевић Буровац


07. септембар 2018. године – петак

 401-62 Миодраг Антић Крвије

 401-63 Михајло Милојковић Крвије

 401-64 Драгиша Петровић Петровац на Млави

 401-65 Зорица Бранковић Петровац на Млави

 401-66 Милан Марковић Петровац на Млави


10. септембар 2018. године – понедељак

 401-67 Ненад Добросављевић Добрње

 401-68 Радмила Милић Буровац

 401-69 Драги Арсић Буровац

 401-70 Зоран Пауновић Петровац на Млави

 401-71 Слободанка Костић Крвије

 401-72 Владимир Радосављевић Петровац на Млави


11. септембар 2018. године – уторак

 401-74 Славољуб Обрадовић Буровац

 401-75 Мирослав Петровић Буровац

 401-76 Бранислав Димитријевић Буровац

 401-77 Милостива Петровић Добрње

 401-78 Мирјана Здравковић Буровац


12. септембар 2018. године – среда

 401-79 Драгана Јосић Табановац

 401-80 Првослав Миливојевић Добрње

 401-81 Милорад Шолдић Бусур

 401-82 Ранко Божић Петровац на Млави

 401-83 Дејан Пауновић Орешковица


13. септембар 2018. године – четвртак

 401-84 Александар Ранковић Петровац на Млави

401-85 Милосава Димитријевић Петровац на Млави

 401-86 Добривоје Јовић Петровац на Млави

 401-87 Драган Милосављевић Петровац на Млави

 401-88 Предраг Мартиновић Орешковица

 401-89 Бранислав Мартиновић Орешковица


14. септембар 2018. године – петак

 401-92 Весна Станисављевић Шетоње

 401-93 Мирослав Благојевић Буровац

 401-94 Милан Радисављевић Крвије

 401-95 Драгица Станковић Петровац на Млави


17. септембар 2018. године – понедељак

 401-96 Владица Бранковић-Јовановић Бусур

 401-97 Радиша Димитријевић Буровац

 401-98 Горан Новаковић Петровац на Млави

 401-99 Славиша Лукић Петровац на Млави


18. септембар 2018. године – уторак

 401-100 Милица Димитријевић Петровац на Млави

 401-101 Љубица Томовић Петровац на Млави

 401-102 Славица Петровић Крвије

 401-103 Станиша Добросављевић Петровац на Млави


19. септембар 2018. године – среда

 401-104 Борислав Миљковић Петровац на Млави

 401-105 Катарина Ракић Табановац

 401-106 Зоран Вељковић Петровац на Млави

 401-107 Радиша Милосављевић Вошановац

 401-108 Љубина Славковић Вошановац


20. септембар 2018. године – четвртак

 401-109 Јелисавета Цветојевић Петровац на Млави

 401-110 Зоран Новаковић Петровац на Млави

 401-111 Раде Стојановић Бусур

 401-112 Душан Дивјак Петровац на Млави


26. септембар 2018. године – среда

 401-114 Росица Животић Вошановац

 401-115 Слободан Животић Крвије

 401-116 Милица Радосављевић Петровац на Млави

 401-117 Станиша Здравковић Петровац на Млави


27. септембар 2018. године – четвртак

 401-118 Сима Бојовић Петровац на Млави

 401-119 Радиша Кузмановић Петровац на Млави

 401-120 Драган Степановић Петровац на Млави


28. септембар 2018. године – петак

 401-121 Славиша Станојевић Вошановац

 401-122 Василије Ђурђевић Вошановац

 401-123 Зоран Милић Вошановац

 401-124 Миодраг Ивановић Вошановац

 401-125 Радиша Миладиновић Вошановац


01. октобар 2018. године – понедељак

 401-52 исправка решења

 401-126 Слободан Светолић Табановац

 401-127 Мирослав Поповић Крвије

 401-128 Радиша Угриновић Вошановац


02. октобар 2018. године – уторак

 401-129 Станиша Влајић Табановац

 401-130 Томислав Радовановић Орешковица

 401-131 Милорад Костић Орешковица


03. октобар 2018. године – среда

 401-133 Слађана Станојевић Орешковица

 401-134 Радиша Лазић Велико Лаоле

 401-135 Снежана Секулић Вошановац

 401-136 Слободан Никодијевић Вошановац

 401-137 Радиша Јовановић Вошановац

 401-138 Зоран Илић Крвије

 401-139 Миодраг Плешић Петровац на Млави


09. октобар 2018. године – уторак

 401-140 Иван Миленковић Буровац

 401-141 Слађана Љољановић Бусур

 401-142 Јелена Марковић Добрње

 401-143 Зоран Милутиновић Орешковица

 401-144 Зоран Станојевић Вошановац

 401-145 Мијодраг Петровић Добрње

 401-146 Миодраг Ивановић Вошановац

 401-147 Саша Милосављевић Петровац на Млави

 401-148 Миланка Јанковић Петровац на Млави

 401-149 Бојана Марковић Петровац на Млави

 401-150 Славиша Милошевић Буровац

 401-151 Станко Марковић Крвије

 401-152 Видосава Радисављевић Добрње

 401-153 Љубомир Миловановић Вошановац

 401-154 Небојша Живковић Крвије

 401-155 Александар Будомировић Крвије

 401-156 Жељко Милојевић Петровац на Млави


10. октобар 2018. године – среда

 401-157 Раде Јоксић Добрње

 401-158 Мирољуб Тасић Буровац

 401-159 Славољуб Станисављевић Крвије

 401-160 Гордана Комненовић Вошановац

 401-161 Снежана Јовановић Петровац на Млави

 401-162 Живота Милановић Петровац на Млави

 401-163 Драгица Милић Вошановац


11. октобар 2018. године – четвртак

 401-164 Зоран Павловић Добрње

 401-165 Зоран Кочић Велико Лаоле

 401-166 Горан Мартинковић Добрње

 401-167 Војислав Марковић Велико Лаоле

 401-168 Милорад Спасојевић Петровац на Млави

 401-169 Зоран Богосављевић Добрње

 401-170 Бранислав Гвоздић Вошановац


12. октобар 2018. године – петак

 401-171 Мирослав Миладиновић Орешковица

 401-172 Александар Милутиновић Орешковица

 401-173 Гордана Аврамовић Крвије

 401-174 Драгиша Петровић Добрње

 401-175 Владан Милићевић Бошњак


18. октобар 2018. године – четвртак

 401-176 Драгослав Милошевић Вошановац

 401-177 Слађан Лазаревић Петровац на Млави

 401-178 Радмила Трифуновић Петровац на Млави

 401-179 Небојша Васиљевић Петровац на Млави

 401-180 Зорица Брежановић Орешковица

 401-181 Живослава Петровић Петровац на Млави

 401-182 Живка Филиповић Буровац

 401-183 Невенка Ивановић Петровац на Млави

 401-184 Радиша Милошевић Орешковица

 401-185 Љубиша Марковић Петровац на Млави

 401-186 Саша маленовић Петровац на Млави

 401-187 Милица Стојићевић Петровац на Млави

 401-188 Радосав Зеленковић Вошановац

 401-189 Владан Николић Вошановац

 401-190 Александар Миладиновић Вошановац

 401-191 Славољуб Обрадовић Орешковица

 401-192 Добрица Илић Крвије

 401-193 Љубиша Грујић Петровац на Млави

 401-194 Милорад Стаматић Добрње

 401-195 Светлана Кужелка Вошановац

 401-196 Периша Милутиновић Буровац

 401-197 Драгољуб Обрадовић Орешковица

 401-198 Драги Јоксимовић Вошановац

 401-199 Живанка Илић Вошановац


19. октобар 2018. године – петак

 401-200 Драгица Кужелка Вошановац

 401-201 Горан Ђорђевић Петровац на Млави

 401-202 Мирко Марјановића Вошановац

 401-203 Милун Милановић Буровац

 401-204 Бранислав Ђурић Вошановац

 401-205 Синиша Максимовић Вошановац

 401-206 Љубиша Бранковић Петровац на Млави

 401-207 Милосав Добросављевић Орешковица

 401-208 Панић Пајкић Орешковица

 401-209 Драгослав Марковић Вошановац


23. октобар 2018. године – уторак

 401-210 Радица Марковић Крвије

 401-211 Томислав Радосављевић Вошановац

 401-212 Душан Миловановић Вошановац

 401-213 Иван Ивковић Орешковица

 401-214 Драгослав Јоксимовић Вошановац

 401-215 Милоје Петровић Петровац на Млави

 401-216 Славиша Ивановић Вошановац

 401-217 Драгица Николић Брезница

 401-218 Јован Милић Добрње

 401-219 Томислав Миловановић Добрње


25. октобар 2018. године – четвртак

 401-220 Милка Станисављевић Петровац на Млави

 401-221 Радиша Станковић Вошановац

 401-222 Славиша Донић Вошановац

 401-223 Миодраг Андрејић Буровац

 401-224 Станиша Кузмановић Орешковица

 401-225 Снежевка Јанковић Петровац на Млави

 401-226 Даница Вујчић Петровац на Млави

 401-227 Драгиша Страиновић Орешковица

 401-228 Миодраг Миловановић Орешковица

 401-229 Живољуб Милетић Добрње

 401-230 Добривоје Милутиновић Вошановац


26. октобар 2018. године – петак

 401-231 Милан Стојановић Орешковица

 401-232 Пера Петровић Вошановац

 401-233 Драшко Милетић Вошановац

 401-234 Слађан Гвоздић Орешковица

 401-235 Милица Лазаревић Орешковица

 401-236 Љубомир Маленовић Орешковица


30. октобар 2018. године – уторак

 401-237 Ненад Марковић Орешковица

 401-238 Владимир Јеремић Табановац

 401-239 Данило Радојковић Петровац на Млави

 401-240 Драгослав Максимовић Вошановац

 401-241 Ђорђе Миладиновић Вошановац

 401-175 (исправка)

 401-242 Љубивоје Стојиловић Петровац на Млави

 401-243 Зорица Манојловић Петровац на Млави

 401-244 Мирољуб Миловановић Орешковица

 401-245 Раде Радивојевић Вошановац


31. октобар 2018. године – среда

 401-246 Живорад Милетић Вошановац

 401-247 Живослав Вучковић Орешковица

 401-248 Живко Илић Вошановац

 401-249 Мирољуб Комненовић Орешковица


02. новембар 2018. године – петак

 401-250 Гордана Пантелић Петровац на Млави

 401-251 Милорад Миловановић Вошановац

 401-252 Бранислав Матејић Орешковица

 401-253 Северинка Гвоздић Орешковица

 401-254 Маргита Милекић Петровац на Млави

 401-256 Живорад Јоксимовић Вошановац

 401-257 Даница Драгомировић Петровац на Млави

 401-258 Милица Бошковић Петровац на Млави

 401-259 Радослав Дамњановић Вошановац

 401-260 Љубиша Радивојевић Орешковица


06. новембар 2018. године – уторак

 401-261 Радомир Нешић Орешковица

 401-262 Стефан Кукић Добрње

 401-263 Божидар Манојловић Вошановац

 401-264 Милка Ракетић Петровац на Млави

 401-265 Марија Бадрић Петровац на Млави


07. новембар 2018. године – среда

 401-266 Миломир Тасић Петровац на Млави

 401-267 Бојан Филиповић Петровац на Млави

 401-268 Слађан Радовановић Орешковица

 401-269 Вељко Гвоздић Орешковица

 401-270 Јелисавка Радојичић-Гелер Петровац на Млави


08. новембар 2018. године – четвртак

 401-271 Драгослав Животић Вошановац

 401-272 Момчило Радосављевић Петровац на Млави

 401-273 Миланче Милосављевић Вошановац

 401-274 Зоран Савић Орешковица

 401-275 Миодраг Савић Орешковица

 401-276 Верица Милић Петровац на Млави

 


09. новембар 2018. године – петак

 401-278 Младен Мијатовић Табановац

 401-279 Душан Митић Буровац

 401-280 Радомир Живановић Табановац

 401-281 Љубинка Николић Табановац

 401-282 Данијела Јаблановић Буровац

 401-283 Снежана Јанковић Петровац на Млави

 401-284 Драган Тошић Петровац на Млави

 401-285 Драгослав Милошевић Петровац на Млави

 401-286 Вера Јовић Петровац на Млави

 401-287 Перица Богосављевић Табановацж

 401-288 Радиша Траиловић Бошњак

 401-289 Бранислав Мирковић Петровац на Млави

 401-290 Милорад Љубисављевић Буровац


13. новембар 2018. године – уторак

 401-291 Живорад Миливојевић Везичево

 401-292 Живослав Стевић Буровац

 401-293 Мирјана Станојевић Добрње

 401-294 Драгица Миловановић Табановац

 401-295 Дејан Симић Орешковица

 401-296 Миливоје Петровић Вошановац


15. новембар 2018. године – четвртак

 401-297 Миодраг Рељић Петровац на Млави

 401-298 Милијада Пајкић Орешковица

 401-299 Момир Милић Буровац

 401-300 Мирољуб Димитријевић Табановац

 401-301 Гордана Милановић Бошњак

 401-302 Душица Пауновић Вошановац

 401-303 Драгиша Мандић Бусур

 401-304 Саша Радовановић Орешковица

 401-305 Лепосава Јоксимовић Буровац

 401-306 Смиљка Николић Петровац на Млави

 401-307 Рале Пауновић Орешковица


19. новембар 2018. године – понедељак

 401-308 Љиљана Диманић Петровац на Млави

 401-309 Љубиша Обреновић Буровац

 401-310 Данијела Стевановић Петровац на Млави

 401-311 Евица Ранковић Петровац на Млави

 401-312 Светлана Аћимовић Петровац на Млави

 401-313 Горица Голубовић Орешковица

 401-314 Слава Јовић Буровац

 401-315 Вукашин Пајкић Орешковица


20. новембар 2018. године – уторак

 401-316 Снежана Јовановић Петровац на Млави

 401-317 Косара Јеремић Вошановац

 401-318 Станиша Николић Орешковица


21. новембар 2018. године – среда

 401-319 Драгиша Станојевић Петровац на Млави

 401-320 Блажа Ђорђевић Лопошник

 401-321 Борис Ђурђевић Добрње

 401-322 Милорад Радовановић Орешковица


22. новембар 2018. године – четвртак

 401-323 Милош Михајловић Петровац на Млави

 401-324 Бранка Милосављевић Вошановац

 401-325 Ивана Пајкић-Павловић Петровац на Млави


23. новембар 2018. године – петак

 401-326 Радисав Радосављевић Петровац на Млави

 401-327 Јована Добромировић Петровац на Млави

 401-328 Босиљка Живановић Вошановац

 401-329 Љиљана Живковић Орешковица

 401-330 Владан Миловановић Орешковица

 401-331 Нела Траиловић Крвије

 401-332 Дејан Милетић Петровац на Млави

 401-333 Љупче Богосављевић Петровац на Млави

 401-334 Милош Степановић Петровац на Млави


26. новембар 2018. године – понедељак

 401-337 Мирољуб Михајловић Орешковица

 401-338 Срђан Николић Петровац на Млави

 401-339 Љубиша Михајловић Петровац на Млави

 401-340 Мирослав Ивић Петровац на Млави

 401-341 Сава Траиловић Петровац на Млави

 401-342 Новица Петровић Петровац на Млави


28. новембар 2018. године – среда

 401-344 Сања Боршош Буровац

 401-345 Првослав Петровић Петровац на Млави

 401-346 Светлана Ђорђевић Петровац на Млави

 401-347 Андрија Гвоздић Петровац на Млави

 401-348 Нешица Првуловић Петровац на Млави

 401-349 Анђелка Станисављевић Петровац на Млави

 401-350 Слободан Живановић Петровац на Млави

 401-351 Радисав Марковић Петровац на Млави

 401-352 Владан Радосављевић Петровац на Млави

 401-353 Љиљана Јовановић Петровац на Млави

 401-354 Горан Сретеновић Петровац на Млави

 401-355 Дарко Марковић Петровац на Млави

 401-356 Милијана Цветковић Петровац на Млави

 401-357 Зоран Станисављевић Петровац на Млави

 401-358 Горан Лукић Петровац на Млави

 401-359 Владанко Животић Петровац на Млави

 401-360 Радош Тодосијевић Петровац на Млави

 401-361 Саша Милић Велико Лаоле

 401-362 Надежда Лукић Шетоње

 401-363 Драгиша Вукосављевић Вошановац

 401-364 Радиша Максимовић Петровац на Млави

 401-365 Драган Павловић Петровац на Млави


29. новембар 2018. године – четвртак

 401-366 Нада Живановић Петровац на Млави

 401-367 Будимка Стевановић Петровац на Млави

 401-368 Маки Станковић Петровац на Млави

 401-369 Душанка Здравковић Орешковица

 401-370 Гордана Шефер-Васиљев Петровац на Млави

 401-371 Мирослав Димитријевић Орешковица


30. новембар 2018. године – петак

 401-372 Љубисав Стокић Петровац на Млави

 401-373 Ђорђе Ристић Петровац на Млави

 401-374 Петар Стојановић Петровац на Млави

 401-375 Горан Панић Добрње

 401-376 Љупче Страиновић Петровац на Млави

 401-377 Станиша Матејић Петровац на Млави

 401-378 невенка Обрадовић Петровац на Млави

 401-379 Радиша Степановић Лопушник

 401-380 Миломир Давидовић Петровац на Млави

 401-381 Десанка Милетић Петровац на Млави


03. децембар 2018. године – понедељак

 401-382 Милорад Милић Добрње

 401-383 Радиша Пауновић Орешковица

 401-384 Душан Васић Орешковица

 401-385 Гордана Јовановић Орешковица

 401-386 Миодраг Банковић Петровац на Млави

 401-387 Биљана Јеремић Вошановац

 401-388 Лалица Даниловић Лопушник

 401-389 Љубина Радивојевић Вошановац

 401-390 Бранка Цицовић Петровац на Млави

 401-391 Горица Обрадовић Вошановац

 401-392 Власта Бранковић Петровац на Млави


04. децембар 2018. године – уторак

 401-393 Питер Јовановић Вошановац

 401-394 Рајна Милановић Петровац на Млави

 401-395 Бранислав Мијајловић Петровац на Млави

 401-396 Душан Ђорђевић Лопушник

 401-397 Миле Петровић Петровац на Млави

 401-398 Милан Живковић Петровац на Млави

 401-399 Владан Страиновић Велико лаоле


05. децембар 2018. године – среда

 401-400 Мира Нешић Петровац на Млави

 401-401 Драгослав Ђорђевић Вошановац

 401-402 Милена Реџепи Петровац на Млави