Решење о утврђивању економски најнижих цена услуга у оквиру такси тарифе по којој може да се обавља такси превоз на територији општине Петровац на Млави

Одлука о Ауто Такси превозу на територији општине Петровац на Млави