Дом здравља у Петровцу на Млави располаже следећим службама:


Управа:

  • Др Есидол Перић – в.д. Директор
  • Др Милена Јошић – Заменик Директора

Линк за сајт: http://www.domzdravljapetrovac.rs/