About Админстратор

This author has not yet filled in any details.
So far Админстратор has created 1017 blog entries.

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ВОЈИСЛАВА СТОКИЋА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   Обавештава се јавност да, у складу са огласом који је објављен 24.05.2022. године, данас (31.05.2022. године) [...]

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави2022-05-31T08:22:05+02:00

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   У складу са чланом 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) [...]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави2022-05-24T10:27:05+02:00

Јавне консултације – План за управљање животном средином и друштвом

Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01) и Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општина Петровац на Млави позивају на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ” Увид [...]

Јавне консултације – План за управљање животном средином и друштвом2022-05-24T07:20:33+02:00

Јавни конкурс за именовање директора КЈП “ИЗВОР” Петровац на Млави

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора КЈП "ИЗВОР" НАПОМЕНА: Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Комуналног јавног предузећа "Извор"  Петровац на Млави објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'', број 36 дана 18.03.2022. године. Одлука 020-271-2020-02 Ранг листа Решење о престанку мандата вд директора КЈП Извор Решење о именовању директора КЈП Извор  

Јавни конкурс за именовање директора КЈП “ИЗВОР” Петровац на Млави2022-06-09T13:24:18+02:00