Алек

/Админстратор

About Админстратор

Овај аутор још није попунио никакве детаље.
So far Админстратор has created 605 blog entries.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-193/19-03/2 Датум: 26.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС [...]

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави 2019-03-26T14:40:28+01:00

Отворен X фестивал глумачких остварења „Гулини дани“

У организацији Kултурно – просветног центра и позоришта „Бата Булић“ из Петровца, а под покровитељством општине Петровац на Млави, на овогодишњем фестивалу који се одржава од 25. до 31. марта, биће изведено седам представа. Прву представу на фестивалу је извео домаћин, позориште „Бата Булић“, премијером представе „Сумњиво лице“, коју је по тексту Бранислава Нушића режирао [...]

Отворен X фестивал глумачких остварења „Гулини дани“ 2019-03-26T14:31:51+01:00

Расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве

На основу члана 67. Статута општине Петровац на Млави дана 25.03.2019. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 12 до 14 часова биће одржана расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве узводно од општине Петровац на Млави и [...]

Расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве 2019-03-21T13:18:54+01:00

Израда путних пројеката – Добрње, Старчево, Рановац, Лесковац, Манастирица, Велики Поповац ЈН број 18/2019

Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Израда путних пројеката – Добрње, Старчево, Рановац, Лесковац, Манастирица, Велики Поповац ЈН број 18/2019 2019-03-19T08:22:14+01:00

Десети фестивал глумачких остварења „Гулини дани“ од 25. до 31. марта 2019. године

У организацији Kултурно – просветног центра и позоришта „Бата Булић“ из Петровца, а под покровитељством општине, на овогодишњем фестивалу који се одржава од 25. до 31. марта, биће изведено седам представа. Фестивал ће отворити домаћин, позориште „Бата Булић“, премијером представе „Сумњиво лице“, коју је по тексту Бранислава Нушића режирао Милош Јагодић. Након тога, публика ће [...]

Десети фестивал глумачких остварења „Гулини дани“ од 25. до 31. марта 2019. године 2019-03-13T12:28:21+01:00

За заштиту од поплава на територији општине Петровац на Млави 120 милиона динара

У току су инфраструктурни радови на реализацији пројекта: „Извођење санационих и регулационих радова на водотоцима II реда у циљу заштите насеља Петровац и Буровац од полава“ чија вредност радова износи близу 120 милиона динара. Крајем 2018. године тим из локалне самоуправе уз помоћ стручњака из ове области обишли су комплетан терен каналских мрежа и водотокова [...]

За заштиту од поплава на територији општине Петровац на Млави 120 милиона динара 2019-03-11T08:00:25+01:00

Израда путних пројеката – Шетоње (заобилазница), Велико Лаоле, Ћовдин, Табановац, Мало Лаоле, ЈН број 17/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Израда путних пројеката – Шетоње (заобилазница), Велико Лаоле, Ћовдин, Табановац, Мало Лаоле, ЈН број 17/2019 Општинска управа 2019-03-18T15:02:17+01:00

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: службено Датум: 05.03.2019. год. Петровац на Млави   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у [...]

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача 2019-03-05T11:43:14+01:00