Алек

/Админстратор

About Админстратор

Овај аутор још није попунио никакве детаље.
So far Админстратор has created 445 blog entries.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде на кп.бр. 783 и кп.бр 771 у КО Петровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 16. 05. 2018. године Број: 350-418/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС [...]

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде на кп.бр. 783 и кп.бр 771 у КО Петровац 2018-05-17T14:00:10+00:00

Услуге надзорног органа за текуће одржавање – Лопушник, ЈН брoj 39/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Услуге надзорног органа за текуће одржавање – Лопушник, ЈН брoj 39/2018 Општинска управа 2018-05-23T14:43:38+00:00

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију пешачког моста на реци Млави ЈН број 43/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију пешачког моста на реци Млави ЈН број 43/2018 Општинска управа 2018-05-23T14:44:16+00:00

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа и откупом сеоских домаћинстава са окућницом, у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат 8, расписала је јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица. Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица се додељује према условима предвиђеним Законом о избеглицама са циљем [...]

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 2018-05-18T20:58:08+00:00

Привремена измена режима саобраћаја за време извођења радова на санацији и адаптацији улице 8. марта у Петровцу на Млави

Решењем Одељења за урнанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави број 344-80/18-02 од 14.05.2018. године за временски период од 16.05.2018. до 31.07.2018. године одређује се Привремена измена режима саобраћаја за време извођења радова на санацији и адаптацији улице 8. марта у Петровцу на Млави. Комплетно решење можете погледати  ОВДЕ Планирани изглед улице 8. марта [...]

Привремена измена режима саобраћаја за време извођења радова на санацији и адаптацији улице 8. марта у Петровцу на Млави 2018-05-14T14:25:48+00:00

Услуге надзорног органа за асфалтирање улица у Бусуру ЈН број 40/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Услуге надзорног органа за асфалтирање улица у Бусуру ЈН број 40/2018 Општинска управа 2018-05-23T14:36:40+00:00

Услуге надзорног органа за асфалтирање улица у Старчеву ЈН број 42/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Услуге надзорног органа за асфалтирање улица у Старчеву ЈН број 42/2018 Општинска управа 2018-05-21T14:23:57+00:00