Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу

///Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу 2016-09-20T10:29:15+01:00

Право на опрему има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам обезбедити нити има сроднике који би били у обавези да му ову опрему обезбеде.

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно до породице у коју се смешта.

Право које произилази из овог члана може се признати и у виду одобравања новчане помоћи за куповину неопходне опреме или у виду уплате новчаног износа који је Одлуком надлежне установе прописан а намењен је за куповину неопходне опреме.