Право на новчану помоћ ради опремања корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Право на опрему корисникаима корисник који се упућује у установу социјалне заштите, односно другу породицу, а који из сопствених средстава не може обезбедити исту, нити има сроднике који су према одредбама Породичног закона РС дужни да га издржвају.

Ово право се изражава у новчаном износу, чија се висина утврђује у зависности од потреба корисника и расположивих буџетских средстава и не може бити виши од новчане накнаде за издржвање корисника на породичном смештају, према податку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, а који је последњи објављен у тренутнку смештаја у установу социјалне заштите, односно другу породицу.

Право на подношење захтева за остваривање права на новчану помоћ за опрему корисника имају:

– корисник,

– законски заступник, усвојитељ, старатељ,

– Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица, по службеној дужности;

О поднетом захтеву одлучује Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица, а у складу са проценом и одредбама Правилника о остваривању права на новчану помоћ ради опремања корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.

Корисник има право на новчану помоћ ради опремања корисника највише једном у току календарске године.