Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави

//////Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави
Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави 2016-09-15T12:18:13+01:00