Социјална заштита

//Социјална заштита
Социјална заштита 2016-09-14T07:44:23+01:00

ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Права и облици социјалне заштите:

 • Право на једнократну помоћ,
 • Право на ванредну помоћ,
 • Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу,
 • Право на накнаду трошкова сахране,
 • Право на стамбено збрињавање и социјално становање у заштићеним условима,
 • Право на помоћ у кући,
 • Право на личног пратиоца за децу са сметњама у развоју,
 • Право на накнаду трошковa школовања и превоза деце предшколског узраста, основног и средњег образовања са сметњама у развоју и њихових пратиоца,
 • Право на помоћ за школовање,
 • Право на породичног сарадника,
 • Право на смештај у прихватилиште или прихватну станицу,
 • Право на ургентни породични смештај,
 • Право на привремени смештај жртава породичног насиља,
 • Право на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи,
 • Право на финасијску подршку породици за новорођено дете-родитељски додатак,
 • Бесплатан оброк („Народна кухиња“),
 • Друга права и услуге социјалног рада.

Центар за социјални рад процењује стање социјалне угрожености, на основу следећих индикатора процене:

 • броја чланова домаћинства и узраста,
 • укупних прихода,
 • разлике између прихода домаћинства и прорачунатог минимума социјалне сигурности, од стране Републике Србије,
 • покретне и непокретне имовине породице, узимајући у обзир величину животног простора, техничке опремљености, величину имања, поседовање аутомобила и машина за рад,
 • броја  чланова домаћинства на школовању,
 • радне способности  и здравственог стања чланова породице,
 • процене ангажовања чланова породице, за побољшање сопственог стања,
 • додатних прихода, по било ком основу (издржавање од сродника, приватни и привремени послови, накнаде за расељена лица и др.).

Напред наведени параметри се утврђују упоредном анализом података из предате документације и података добијених другим методским поступцима и  на основу специфичних аспеката о општем утиску о странци.