401-39/19-03/1 Славица Тука Петровац на Млави

401-40/19-03/1 Богољуб Кринуловић Петровац на Млави

401-41/19-03/1 Перица Драгомировић Каменово

401-43/19-03/1 Данијела Божичковић-Радуловић Петровац на Млави

401-44/19-03/1 Милан Рељић Петровац на Млави

401-45/19-03/1 Драги Здравковић Кнежица

401-46/19-03/1 Станимир Мирковић Кнежица

401-47/19-03/1 Виолета Перић Петровац на Млави

401-48/19-03/1 Радиша Вулетић Крвије

401-49/19-03/1 Миодраг Стојиљковић Петровац на Млави

401-50/19-03/1 Зорица Илић Петровац на Млави

401-51/19-03/1 Милорад Радисављевић Табановац

401-52/19-03/1 Смиљана Сакић Петровац на Млави

401-53/19-03/1 Миле Станковић Кнежица

401-54/19-03/1 Мирјана Стевић Петровац на Млави

401-55/19-03/1 Миодраг Милосављевић Петровац на Млави

401-56/19-03/1 Иванка Павловић Петровац на Млави

401-57/19-03/1 Миодраг Миловановић Петровац на Млави

401-58/19-03/1 Зоран Станојевић Петровац на Млави

401-61/19-03/1 Горан Стевић Забрђе

401-63/19-03/1 Љубивоја Николића

401-64/19-03/1 Леон Радојковић Орешковица

401-65/19-03/1 Златко Обрадовић Крвије

401-66/19-03/1 Љиљана Васић Петровац на Млави

401-67/19-03/1 Велибор Нешић Добрње

401-68/19-03/1 Миомир Милошевић Вошановац

401-69/19-03/1 Добривоје Миладиновић Добрње

401-70/19-03/1 Мирјана Миловановић Велики Поповац

401-71/19-03/1 Периша Миловановић Вошановац

401-72/19-03/1 Градимир Милутиновић Орешковица

401-73/19-03/1 Драгослав Милићевић Вошановац

401-74/19-03/1 Периша Костић Орешковица

401-75/19-03/1 Драган Којадиновић Вошановац

401-76/19-03/1 Еадослав Марковић Вошановац

401-77/19-03/1 Владета Јевремовић Петровац на Млави

401-78/19-03/1 Горан Васић Петровац на Млави

401-79/19-03/1 Мирослав Богомировић Петровац на Млави

401-80/19-03/1 Радмила Животић Петровац на Млави

401-81/19-03/1 Горица Марковић Орешковица

401-82/19-03/1 Владета Перић Петровац на Млави

401-83/19-03/1 Јасминка Јовановић Петровац на Млави

401-84/19-03/1 Милоје Петровић Петровац на Млави

401-85/19-03/1 Родољуб Рајић Вошановац

401-86/19-03/1 Добривоје Милановић Лопушник

401-87/19-03/1 Мирјана Милосављевић Добрње

401-88/19-03/1 Никола Миладиновић Петровац на Млави

401-89/19-03/1 Љубивоје Станојевић Кнежица

401-90/19-03/1 Душица Димитријевић Петровац на Млави

401-91/19-03/1 Жарко Трујић Мелница

401-92/19-03/1 Миодраг Живковић Петровац на Млави

401-93/19-03/1 Срећко Радовановић Петровац на Млави

401-94/19-03/1 Градимир Флорановић Рановац

401-95/19-03/1 Радомир Антић Орешковица

401-96/19-03/1 Варадинка Стојановић Петровац на Млави

401-97/19-03/1 Снежана Дачић Вошановац

401-98/19-03/1 Срећко Ристић Петровац на Млави

401-99/19-03/1 Иван Васић Орешковица

401-100/19-03/1 Слободанка Максимовић Петровац на Млави

401-101/19-03/1 Миодраг Стевановић Стамница

401-102/19-03/1 Босиљка Јовић Петровац на Млави

401-103/19-03/1 Драгољуб Радосављевић Петровац на Млави

401-104/19-03/1 Аца Танасковић Орешковица

401-105/19-03/1 Станиша Јевремовић Орешковица

401-106/19-03/1 Драгана Јевремовић Орешковица

401-107/19-03/1 Мирјана Милетић Петровац на Млави

401-108/19-03/1 Александар Ставрић Петровац на Млави

401-109/19-03/1 Милорад Гвоздић Вошановац

401-110/19-03/1 Миодраг Филиповић Буровац

401-111/19-03/1 Драгољуб Јовановић Вошановац

401-112/19-03/1 Зорица Милић Петровац на Млави

401-113/19-03/1 Љиљана Љубић Петровац на Млави

401-114/19-03/1 Небојша Стевић Петровац на Млави

401-115/19-03/1 Ненад Јанковић Орешковица

401-116/19-03/1 Зоран Радојковић Каменово

401-117/19-03/1 Ивана Љубић-Тодоровић Петровац на Млави

401-118/19-03/1 Десимир Милосављевић Вошановац

401-119/19-03/1 Миланка Милојковић Лопушник

401-120/19-03/1 Бранислав Страиновић Орешковица

401-121/19-03/1 Далибор Мишић Петровац на Млави

401-122/19-03/1 Небојша Станојевић Петровац на Млави

401-123/19-03/1 Мирјана Милетић Вошановац

401-124/19-03/1 Радован Комненовић Орешковица

401-125/19-03/1 Дивна Прокић Петровац на Млави

401-126/19-03/1 Драган Вучетић Петровац на Млави

401-127/19-03/1 Крста Пауновић Петровац на Млави

401-128/19-03/1 Мирослав Јанковић Орешковица

401-129/19-03/1 Живојин Антонијевић Петровац на Млави

401-130/19-03/1 Радула Марковић Петровац на Млави

401-131/19-03/1 Драгиша Рајић Орешковица

401-132/19-03/1 Радомир Јосић Петровац на Млави

401-133/19-03/1 Дика Миливојевић Орешковица

401-134/19-03/1 малиша Марковић Вошановац

401-135/19-03/1 Ахмет Мутиловић Петровац на Млави

401-136/19-03/1 Аца Ранковић Вошановац

401-137/19-03/1 Радиша Вулић Орешковица

401-138/19-03/1 Мирјана Угриновић Вошановац

401-139/19-03/1 Гордана Нешић Орешковица

401-140/19-03/1 Душанка Милић Петровац на Млави

401-141/19-03/1 Јован Тасић Крвије

401-142/19-03/1 Драган Јовановић Добрње

401-143/19-03/1 Миланка Илић Орешковица

401-144/19-03/1 Добрица Ћирић Велико Лаоле

401-145/19-03/1 Раница Миљковић Петровац на Млави

401-146/19-03/1 Љубивоје Васић Орешковица

401-147/19-03/1 Вернер Љубисављевић Буровац

401-148/19-03/1 Небојша Матејић Петровац на Млави

401-149/19-03/1 Живорад Маленовић Орешковица

401-150/19-03/1 Душка Вулиновић-Златан Петровац на Млави

401-151/19-03/1 Зорица Јовановић Петровац на Млави

401-152/19-03/1 Јерослав Зарић Петровац на Млави

401-153/19-03/1 Слободан Рајић Кнежица

401-154/19-03/1 Јованка Маринковић Петровац на Млави

401-155/19-03/1 Менка Милошевић Петровац на Млави

401-156/19-03/1 Момчило Милосављевић Петровац на Млави

401-157/19-03/1 Љубивоје Симић Петровац на Млави

401-158/19-03/1 Дара Живковић Орешковица

401-159/19-03/1 Живота Вујчић Крвије

401-160/19-03/1 Дарина Милетић Петровац на Млави

401-161/19-03/1 Мирољуб Ђурић Вошановац

401-162/19-03/1 Видосава Миладиновић Орешковица

401-163/19-03/1 Сава Лукић Забрђе

401-164/19-03/1 Живослава Гвоздић Буровац

401-165/19-03/1 Миодраг Милосављевић Буровац

401-166/19-03/1 Иванка Миливојевић Добрње

401-167/19-03/1 Миле Богићевић Добрње

 401-165/19-03/1  Миодраг Милосављевић Буровац

401-168/19-03/1 Драган Тодоровић Вошановац

401-169/19-03/1 Љиљана Антић Орешковица

401-170/19-03/1 Душанка Миливојевић Петровац на Млави

401-171/19-03/1 Радослав Јевремовић Орешковица

401-172/19-03/1  Весна Јеремић Петровац на Млави

401-175/19-03/1 Милијана Стојковић Петровац на Млави

401-176/19-03/1 Светлана Перовић Петровац на Млави

401-177/19-03/1 Александар Милић Орешковица

 401-178/19-03/1 Андреја Милошевић Вошановац

401-179/19-03/1 Славица Купрат Орешковица

401-180/19-03/1 Гордана Нешић Тићевац

401-181/19-03/1 Драгиша Пајкић Орешковица

401-182/19-03/1 Слађана Мемеди Вошановац

401-184/19-03/1 Миодраг Стевановић Стамница

401-186/19-03/1 Виолета Величковски-Радосављевић Крвије