401-39/19-03/1 Славица Тука Петровац на Млави

401-40/19-03/1 Богољуб Кринуловић Петровац на Млави

401-41/19-03/1 Перица Драгомировић Каменово

401-43/19-03/1 Данијела Божичковић-Радуловић Петровац на Млави

401-44/19-03/1 Милан Рељић Петровац на Млави

401-45/19-03/1 Драги Здравковић Кнежица

401-46/19-03/1 Станимир Мирковић Кнежица

401-47/19-03/1 Виолета Перић Петровац на Млави

401-48/19-03/1 Радиша Вулетић Крвије

401-49/19-03/1 Миодраг Стојиљковић Петровац на Млави

401-50/19-03/1 Зорица Илић Петровац на Млави

401-51/19-03/1 Милорад Радисављевић Табановац

401-52/19-03/1 Смиљана Сакић Петровац на Млави

401-53/19-03/1 Миле Станковић Кнежица

401-54/19-03/1 Мирјана Стевић Петровац на Млави

401-55/19-03/1 Миодраг Милосављевић Петровац на Млави

401-56/19-03/1 Иванка Павловић Петровац на Млави

401-57/19-03/1 Миодраг Миловановић Петровац на Млави

401-58/19-03/1 Зоран Станојевић Петровац на Млави

401-61/19-03/1 Горан Стевић Забрђе

401-63/19-03/1 Љубивоја Николића

401-64/19-03/1 Леон Радојковић Орешковица

401-65/19-03/1 Златко Обрадовић Крвије

401-66/19-03/1 Љиљана Васић Петровац на Млави

401-67/19-03/1 Велибор Нешић Добрње

401-68/19-03/1 Миомир Милошевић Вошановац

401-69/19-03/1 Добривоје Миладиновић Добрње

401-70/19-03/1 Мирјана Миловановић Велики Поповац

401-71/19-03/1 Периша Миловановић Вошановац

401-72/19-03/1 Градимир Милутиновић Орешковица

401-73/19-03/1 Драгослав Милићевић Вошановац