401-39/19-03/1 Славица Тука Петровац на Млави

401-40/19-03/1 Богољуб Кринуловић Петровац на Млави

401-41/19-03/1 Перица Драгомировић Каменово

401-43/19-03/1 Данијела Божичковић-Радуловић Петровац на Млави

401-44/19-03/1 Милан Рељић Петровац на Млави

401-45/19-03/1 Драги Здравковић Кнежица

401-46/19-03/1 Станимир Мирковић Кнежица

401-47/19-03/1 Виолета Перић Петровац на Млави

401-48/19-03/1 Радиша Вулетић Крвије

401-49/19-03/1 Миодраг Стојиљковић Петровац на Млави

401-50/19-03/1 Зорица Илић Петровац на Млави

401-51/19-03/1 Милорад Радисављевић Табановац

401-52/19-03/1 Смиљана Сакић Петровац на Млави

401-53/19-03/1 Миле Станковић Кнежица

401-54/19-03/1 Мирјана Стевић Петровац на Млави

401-55/19-03/1 Миодраг Милосављевић Петровац на Млави

401-56/19-03/1 Иванка Павловић Петровац на Млави

401-57/19-03/1 Миодраг Миловановић Петровац на Млави

401-58/19-03/1 Зоран Станојевић Петровац на Млави

401-61/19-03/1 Горан Стевић Забрђе

401-63/19-03/1 Љубивоја Николића

401-64/19-03/1 Леон Радојковић Орешковица

401-65/19-03/1 Златко Обрадовић Крвије

401-66/19-03/1 Љиљана Васић Петровац на Млави

401-67/19-03/1 Велибор Нешић Добрње

401-68/19-03/1 Миомир Милошевић Вошановац

401-69/19-03/1 Добривоје Миладиновић Добрње

401-70/19-03/1 Мирјана Миловановић Велики Поповац

401-71/19-03/1 Периша Миловановић Вошановац

401-72/19-03/1 Градимир Милутиновић Орешковица

401-73/19-03/1 Драгослав Милићевић Вошановац

401-74/19-03/1 Периша Костић Орешковица

401-75/19-03/1 Драган Којадиновић Вошановац

401-76/19-03/1 Еадослав Марковић Вошановац

401-77/19-03/1 Владета Јевремовић Петровац на Млави

401-78/19-03/1 Горан Васић Петровац на Млави

401-79/19-03/1 Мирослав Богомировић Петровац на Млави

401-80/19-03/1 Радмила Животић Петровац на Млави

401-81/19-03/1 Горица Марковић Орешковица

401-82/19-03/1 Владета Перић Петровац на Млави

401-83/19-03/1 Јасминка Јовановић Петровац на Млави

401-84/19-03/1 Милоје Петровић Петровац на Млави

401-85/19-03/1 Родољуб Рајић Вошановац

401-86/19-03/1 Добривоје Милановић Лопушник

401-87/19-03/1 Мирјана Милосављевић Добрње

401-88/19-03/1 Никола Миладиновић Петровац на Млави

401-89/19-03/1 Љубивоје Станојевић Кнежица

401-90/19-03/1 Душица Димитријевић Петровац на Млави

401-91/19-03/1 Жарко Трујић Мелница

401-92/19-03/1 Миодраг Живковић Петровац на Млави

401-93/19-03/1 Срећко Радовановић Петровац на Млави

401-94/19-03/1 Градимир Флорановић Рановац

401-95/19-03/1 Радомир Антић Орешковица

401-96/19-03/1 Варадинка Стојановић Петровац на Млави

401-97/19-03/1 Снежана Дачић Вошановац

401-98/19-03/1 Срећко Ристић Петровац на Млави

401-99/19-03/1 Иван Васић Орешковица

401-100/19-03/1 Слободанка Максимовић Петровац на Млави

401-101/19-03/1 Миодраг Стевановић Стамница

401-102/19-03/1 Босиљка Јовић