НАСЕЉЕ Укупно пописана лица Укупан број становника Лица у иностранству Укупан број Домаћинства Укупан број станова
Општина Петровац на Млави 41220 30325 10282 10300 14066
Бистрица 820 582 119 199 290
Бошњак 588 338 249 137 164
Буровац 1052 734 318 239 391
Бусур 1485 1013 460 302 383
Везичево 615 375 240 125 138
Велики Поповац 1494 1144 337 297 409
Велико Лаоле 2322 1713 607 554 725
Витовница 250 171 79 69 113
Вошановац 547 280 177 138 190
Добрње 787 537 249 184 220
Дубочка 688 473 215 155 200
Ждрело 1127 601 514 247 431
Забрђе 764 646 114 198 239
Каменово 996 904 91 260 391
Kладурово 661 468 189 163 235
Кнежица 830 645 185 218 311
Крвије 681 513 168 156 189
Лесковац 533 343 179 133 184
Лопушник 544 389 150 125 193
Мало Лаоле 709 575 133 196 208
Манастирица 973 703 270 211 367
Мелница 1201 799 396 309 399
Орешковица 1052 611 319 286 366
Орљево 444 207 237 98 111
Панково 457 368 89 117 159
Петровац на Млави 8152 7229 760 2636 3920
Рановац 2373 1509 837 538 681
Рашанац 1022 658 363 268 368
Стамница 1665 1216 443 290 399
Старчево 735 429 305 164 180
Табановац 1188 961 225 268 303
Трновче 893 609 283 196 297
Ћовдин 1410 1031 379 324 391
Шетоње 1992 1418 566 428 458
Нераспоређено 170 133 37 62 63