→ Закон о инспекцијском надзору (PDF) ←

Грађевинска инспекција
Комунална инспекција
Саобраћајна инспекција
Просветна инспекција
Инспекција за заштиту животне средине

Општи текст о инспекцијама