Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке 2017-08-11T11:54:20+00:00

Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Питања и одговори 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

20. децембра 2018.|

Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

20. децембра 2018.|