ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Делатност Туристичке организације општине Петровац на Млави одређена је чланом 41. Закона о туризму и Статутом Туристичке организације.  У члану 7. Статута прецизира се да Туристичка организација општине Петровац на Млави обавља послове:

 • Промоције и развоја туризма општине Петровац на Млави;
 • Координирања активности и сарадње између привредних и других субјекта у туризму;
 • Доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности;
 • Обезбеђења и унапређења информативно-пропагандног материјала;
 • Прикупљања и објављивања информација о туристичкој понуди општине;
 • Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација који доприносе развоју туризма у општини Петровац на Млави;
 • Организовања туристичко – информативних центара;
 • Управљача туристичког простора;
 • Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
 • Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
 • Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
 • Друге активности у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом.

Туристичка организација општине Петровац на Млави остварује пуну сарадњу са чиниоцима у локалној средини, првенствено са онима чији је циљ бављење туризмом и развој туризма у општини.

У општини Петровац на Млави значајна активност усмерена је  на развој руралног (сеоског) туризма, јер је овој врсти туризма својствена одрживост . Општина располаже одличном основом у виду квалитетног смештаја у сеоским домаћинствима, тако да би се у будућности могао очекивати већи број лежаја.

Туристичка организација општине Петровац на Млави  наставила је развијену сарадњу са осталим туристичким организацијама Браничевског округа. Ова пракса континуирано се одржава, те се организују и заједнички наступи на Сајму туризма у Крагујевцу и Београду. Заједничким снагама се планирају и нови пројекти и заједнички туристички производи ЛТО Браничевског округа .

Промоција туристичке понуде врши се на више сајмова у земљи и иностранству. Најзначајнији Сајмови туризма у земљи на којима присуствује Туристичка организација општине Петровац на Млави су сајмови у Београду, Крагујевцу и Новом Саду. Осим сајмова ТО учествује и на пригодним фестивалима широм земље.

У току 2021. године је усвојен Програм развоја туризма општине Петровац на Млави, а у 2022. је стартовано са новом кампањом „Општина са два срца“ и концептом „Здравље, авантура, адреналин и култура“.

 На територији општине Петровац на Млави постојећи кључни туристички производи везани су за:

 • Рурални туризам – Туристички производ општине Петровац на Млави везан за рурални туризам најзаступљенији је у селима која гравитирају Рекреационо – угоститељском центру „Ждрело“, али и за села која привлаче већи број посетилаца током трајања манифестација. Највећи број смештајних капацитета у сеоским домаћинствима налази се на територијама насеља Ждрело и Мало Лаоле.
 • Здравствени туризам – Општина Петровац на Млави је на туристичком тржишту у одређеној мери постала препознатљива одређеном броју посетилаца и по својим потенцијалима у области једног вида здравственог туризма. Превасходно се мисли на РУЦ „Ждрело“, али и на друге потенцијале којима општина располаже, а који укључују могућности за психофизичко окрепљење организма ( ваздух, рекреација, боравак у природи… ).
 • Верски туризам – Општина је препознатљива по одређеном броју манастира на малом подручју (Витовница, Решковица, Света Тројица, …). Неки од манастира налазе се и на територији суседних општина, међутим својом локацијом гравитирају општини Петровац на Млави ( Горњак ), а многи се налазе и у склопу комплементарног производа са другим општинама.
 • Еко туризам – Физичке карактеристике општине и природни потенцијали којима располаже погодују развоју еко туризма, за који је задњих година на туристичком тржишту заинтересован све већи број људи. Општина привлачи велики број планинара и љубитеља природе.
 • Авантуристички туризам– Рељефне карактеристике општине и близина великих градова (посебно Београда) условиле су да општина постане популарна дестинација за планинаре и љубитеље адреналинских спортова. У општини постоји и уређена пењачка стаза „VIA FERRATA“, као и добри терени за параглајдинг.
 • Манифестациони туризам – Манифестације различитог карактера и тематике свакако представљају добар туристички садржај који туристима приближава културу и традицију овог краја. Исто тако стварају квалитетан садржај и заокружен туристички производ, као и извор додатних прихода локалном становништву (Сабор воденичара и помељара, Жумаријада, Дани млавско- хомољских пчелара, Бачијада, Сајам цвећа, спортске и ловне манифестације… ).

Адреса: Радета Московлића 15, 12300 Петровац на Млави

Телефон: +381 12 326 343

E-mail: topetrovacnamlavi@gmail.com

http://topetrovacnamlavi.com/