Конкурси2017-08-11T11:54:20+02:00

Јавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе) на територији општине Петровац на Млави у 2022. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине [...]

21. септембра 2022.|

Јавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу) на територији општине Петровац на Млави у 2022. години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине [...]

21. септембра 2022.|

Јавни позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (за набавку нових машина и опреме за примарну обраду земљишта, као и машина за допунску обраду, ђубрење, сетву, заштиту биља и за наводњавање) на територији општине Петровац на Млави у 2022.години

На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине [...]

21. септембра 2022.|

Прелиминарна ранг листа енергетска санација стамбених објеката-соларни панели

УТВРЂУЈЕ СЕ прелиминарна ранг листа привредних субјеката који учествују у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Петровац на Млави за за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача [...]

5. септембра 2022.|

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

Комплетну документацију можете погледати или преузети ОВДЕ НАПОМЕНА: Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Петровац на Млави објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'' дана 02.09.2022. године.

2. септембра 2022.|

Прелиминарна ранг листа за суфинансирање мера енергетске санације

На основу Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на [...]

1. септембра 2022.|