Културно-просветни центар Петровац на Млави је основан ради обезбеђивања права утврђених законом и остваривања другог интереса у области културе на територији општине Петровац на Млави. КПЦ је самостална установа у култури са својством правног лица, са правима, обавезама и одговорностима која има на основу Устава, Закона и Статута.

Културно-просветни центару свом саставу има организационе јединице:

  1. Културно-уметнички аматеризам
  2. Биоскоп “Дело”
  3. Аматерско позориште “Бата Булић”
  4. Просветно-образовну јединицу

Адреса:

  • Петра Добрњца 179
  • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

  • +381 (0)12 331 065
  • +381 (0)12 331 755
  • Факс: +381 (0)12 331 065

Линк за сајт: http://www.kpcpetrovac.com/