• Услов за остваривање права на родитељски додатак је да дете и родитељ подносиоц захтева има пребивалиште на територији општине Петровац на Млави у тренутку рођења детета.
 • Право на родитељски додатак је за свако новорођено дете је у износу од 25.000,00 динара.
 • Председник општине доноси Одлуку о исплати родитељског додатка на основу поднетог захтева.
 • Захтев се може поднети најкасније до навршених 6 (шест) месеци од дана рођења детета.

 • Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси се  председнику општине Петровац на Млави, преко писарнице Општинске управе.Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, подносилац захтева прилаже:- фотокопију личне карте;

  – извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за остваривање права на родитељски додатак;

  – уверење о држављанству подносиоца захтева;

  – потврда о пребивалишту за подносиоца захтева

  – уверење Центра за социјални рад да дете није смештено у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, да није дато на усвојење и да мајка није лишена родитељског права над дететом

  – фотокопија картице текућег рачуна


Комплетна документација и захтев се предају у писарници општинске управе – канцеларија број 5 од 7,00  до 15,00 часова сваког радног дана.


Захтев за родитељски додатак општине Петровац на Млави у  PDF форми можете преузети  ОВДЕ .