“Медицински годишњак” Краљевине Југославије из 1933. године бележи да је у Моравској Бановини, као јавна болница за све болести још 1907. године отпочела са радом болница у Петровцу на Млави. То су били први организовани почеци здравствене заштите у овом крају. Године 2007. прослављена је стогодишњица од оснивања болнице у Петровцу на Млави. Те давне 1907. године после низа неуспелих покушаја, Окружни физикус, како је тада именован лекар, успева са неколицином угледних грађана оформи болницу са 56 постеља. У те сцрхе закупили су зграду на левој обали Млаве власништво среског судије. Подршку овом подухвату у то време пружили су Министарство унутрашњих дела Кнежевине Србије и Окружно начелство. Вршилац дужности управника болнице тада је био др. Константин Јовановић, а други запослени лекар др. Радмило Наумовић.

Све ово се догодило у октобру 1907. године. Уз ова два лекара у првој болници у Петровцу на Млави радило је и неколико болничара и једна часна сестра. Упорност ових пионира лекарске мисије рађала је научни и културни напредак читавог краја. Лекари су и тада били носиоци просветитељских идеја. Преводили су и писали књиге и тако постављали темеље на којима су се изграђивали нови стручни настављачи лекарске мисије. Повратак првих лекара школованих у Европи, била је велика победа идеје оснивача. Као и сваки живи организам, болница је расла и развијала се заједно са народом, одговарајући на његове потребе, али и будећи свест становника о неопходности здравствене установе. Доказ томе је и Спомен дом народног здравља из 1932. године. Треба поменути и др. Радомира “Рацу” Живковића, чија је заслуга за искорењивање ендемског сифилиса у овом крају. Његов радни век, поклапа се са временом куповине првог рентгена, а то је 1952. година. Све године касније, у оквиру интерног одељења издваја се простор за потребе плућних болесника и у њему је тада било 30 постеља. Др. Лазар Николић први је лекар тог одељења.

Упоредо са радом болнице у општини Петровац на Млави формира се венерична амбуланта за ерадикацију Луеса који је харао овим просторима. Ова амбуланта прераста у први Дом народног здравља, а његов оснивач и први управник је др. Коста Јовановић. Дана 01.01.1965. године на иницијативу др. Велимира Николића познатог као др Веља, обједињује се рад болнице и дома здравља у Петровцу на Млави, дома здравља у Великом Лаолу и дома здравља у Рашанцу и ствара се први медицински центар у Петровцу на Млави. Као такав, постоји све до 1989. године. Те 1989. године гаси се Медицински центар Петровац на Млави и припаја Здравственом центру Пожаревац и као такав послује све до 01.01.1998. године, а онда се поново издваја из Здравственог центра Пожаревац и постаје самостална организација Здравствени центар Петровац на Млави који садржи примарну и секундарну здравствену заштиту. Под примарну здравствену заштиту спада Дом здравља са сеоским амбулантама: Орешковица, Буровац, Бусур, Бистрица, мелница и здравственим станицама: Рановац, Велико Лаоле и Шетоње.

У оквиру Дома здравља раде следеће службе:

 • служба опште медицине са кућним посетама
 • служба хитне медицинске помоћи
 • интерна амбуланта са саветовалиштем за дијабет
 • клиничка биохемијска лабораторија
 • дечији диспанзер са саветовалиштем и специјалистичком службом
 • школски диспанзер
 • диспанзер за жене са саветовалиштем и специјалистичком службом
 • кабинет за радиолошку дијагностику
 • антитуберкулозни диспанзер
 • служба зубоздравствене заштите са својим специјалистичким службама
 • служба медицине рада
 • кабинет за ултразвук
 • служба здравствене статистике
 • служба поливалентне патронаже
 • служба ОРЛ
 • служба офтамологије
 • служба НПС
 • хируршка амбуланта
 • служба за кожно-венеричне болести
 • служба физијатрије
 • хигијенско епидемиолошка служба.

Дом здравља према Кадровском плану из 2010. године располаже са 39 лекара, 105 здравствена радника са ВСС и ССС, 4 здравствена сарадника и 42 немедицинска радника. Под болничку заштиту спада Општа болница која има 5 одељења и располаже са 137 постеља.

У склопу болнице постоје следеће службе:

 • хируршко одељење са оперативним блоком и интензивном негом и 34 постеља
 • интерно одељење са коронарном јединицом и 42 постеље
 • грудно одељење са 32 постеље
 • педијатрија са 10 постеља
 • породилиште са 10 постеља и
 • гинекологија са 10 постеља.

Под секундарном здравственом заштитом (болнички део) је и служба болничке апотеке и пријемног одељења. У свом саставу, Здравствени центар поред медицинских служби има следеће немедицинске службе:

 • техничку службу
 • служба за уништавање медицинског отпада
 • служба портира
 • економско финансијска служба
 • правна служба
 • возни парк
 • вешерај
 • болничку кухињу
 • болничку капелу.

Здравст