jeca

Јелена Миливојевић

заменик начелинка општинске управе

  • Рођена 16.02.1982. године у Петровцу на Млави где и данас живи.
  • Основну и средњу школу завршила у Петровцу на Млави. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године.
  • Од 2009. године запослена у општинској управи Петровац на Млави. Од 2011. до 2016. године обавља послове начелника одељења за имовинско-правне послове и привреду. Од јуна 2016. године постављена на функцију заменика начелника општинске управе.
  • Удата је и мајка једног детета.


У одсуству начелника општинске управе:

  • руководи и представља општинску управу,
  • организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова,
  • стара се о финансирању рада општинске управе и одлучује о правима,
  • дужностима и одговорностима запослених,
  • обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе.