Услуга Лични пратилац

Право на услугу личног пратиоца  обезебеђује се  детету са сметњама у развоју које је укључено у васпитно – образовну установу до краја редовног школовања укључујући и завршетак средње школе.

Активности личног пратиоца планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у следећим областима :

  • помоћ у школи/предшколској установи: кретање и оријентација у школи/предшколској установи, помоћ у задовољавању основних потреба (исхрана у школској кухињи, одлазак у тоалет и сл.), комуникација са вршњацима и наставним особљем, помоћ у савладавању школских задатака;
  • помоћ у заједници : помоћ у кретању, одлазак на игралишта, односно места за провођење слободног времена, укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке;

Захтев за признавање права на услугу личног пратиоца подноси се Центру за  социјални рад Петровац на Млави уз доношње неопходне документације.

Право на подношење захтева ради признавања права на услугу личног пратиоца имају :

  • родитељ, старатељ, односно усвојитељ детета;
  • васпитно – образовна установа уз претходну сагласност родитеља.

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица одлучује о остваривању права на услугу доношењем решења, након анализе документације и извршене процене корисникових потреба.

За реализацију услуге Лични пратилац надлежна је служба услуга у заједници Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица.