Goga

Горан Новаковић

в.д. директор

  • Рођен 28.10.1969. године у Петровцу на Млави
  • Дипломирао на Универзитету “Унион” и стекаo звање дипломирани менаџер индустријског пословања.
  • Од 1999. до 2012. године био је запослен као пословођа бензинских станица компаније “НИС Петрол” – “Југопетрол”. Од 2012. до 2016. године запослен у органима Општинске Управе Петровац на Млави. Од маја 2016. године врши функцију в.д. директор Спортског Центра.
  • Ожењен је и отац двоје деце.