Данијела Лазић

директор

 • Рођена 8. октобра 1980. године у Петровцу на Млави.
 • Похађала је Гимназију „Младост“ у Петровцу на Млави, 2002. године дипломирала је на Вишој школи за образовање васпитача у Београду, а 2011. године и на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу и стекла звање струковни васпитач. Поседује лиценцу за рад васпитача.
 • Од 2002. године запослена је у Предшколској установи „Галеб“ у Петровцу на Млави. У периоду 2010-2012. године обављала је функцију помоћника директора установе. Била је члан Управног одбора Завичајног музеја и градске библиотеке и дугогодишњи члан Ловачког друштва „Трест“ у Петровцу на Млави.
 • По конкурсу 2020. године изабрана је за директорку Предшколске установе “Галеб”

 • logov-galebПредшколска установа „Галеб“ је једина установа тог типа на територији општине Петровац. Рад се организује у централном објекту у Петровцу, издвојеним објектима у Великом Лаолу, Шетоњу и Каменову и издвојеним одељењима при сеоским школама наше општине.
 • Полазећи од захтева да је деци предшколског узраста неопходно обезбедити стицање искуства активним методама учења и одговарајућим средствима, као и начела да васпитни ефекти треба да произлазе из животних ситуација, простор установе уређен је тако да буде привлачан, разумљив и прилагођен одређеним узрастима деце по облику, квалитету и разноврсности, како би свако дете у нечему налазило себи адекватан подстицај. Централни објекат, као и сви издвојени објекти су комплетно опремљени. Издвојена одељења у простору школа опремљена су у складу са потребама, могућностима и условима рада.
 • Установа организује рад са децом јасленог узраста (12-36 месеци) и предшколског узраста (3-6,5 година). Основни облици рада у нашем вртићу су: игра, рад и учење. Рад организује и реализује стручно заступљен кадар уз уважавање основних начела васпитно-образовног рада.

ТЕЛЕФОНИ:

 • Директор: 012/ 71-00-254
  Стручна служба: 012/ 327-954
  Рачуноводство: 012/ 331-276
 • Објекат Шетоње: 012/ 347-793
  Објекат Велико Лаоле: 012/ 346-433
  Објекат Каменово: 012/ 335-078

Линк за сајт: http://www.vrticgaleb.edu.rs/