Овере се врше у писарници општинске управе, канцеларија број 5 од 07:00 до 15:00 сваког радног дана.

 • Општинска управа
 • Српских владара 165
 • 12300 Петровац на Млави
 • Телефон: 012/ 332-722 (централа), локал 235 (писарница)

Овера фотокопија
 

– републичка административна такса 390,00 динара

Потребна документација:

 • оригинал документа на увид
 • минимум два примерка фотокопије или преписа документа
 • уплаћена административна такса
Овера потписа и рукописа
 

– републичка административна такса 390,00 динара

Потребна документација:

 • најмање два примерка документа на коме се потпис оверава
 • уплаћена административна такса

Обавезно лично присуство са важећом личном картом

Овера пуномоћја и овлашћења
 

– републичка административна такса 260,00 динара

Потребна документација:

 • најмање два примерка документа на коме се потпис оверава
 • уплаћена административна такса

Обавезно лично присуство са важећом личном картом

 

Овера изјаве два сведока
 

– републичка административна такса 780,00 динара

Потребна документација:

 • две изјаве два сведока
 • уплаћена административна такса

Обавезно присуство сведока са важећим личним картама

Издавање оверених фотокопија решења из архиве
 

– општинска административна такса 360,00 динара по примерку

Потребна документа:

 • захтев
 • уплаћена административна такса
Потврда за лица на привременом раду у иностранству
 

– потврда о животу (за пензију)

– општинска административна такса 570,00 динара

   – потврда о издржавању чланова породице

– општинска административна такса 2.270,00 динара

   – потврда за дечји додатак (за иностранство)

– општинска административна такса 2.270,00 динара

Потребна документа:

 • захтев
 • два двојезична обрасца о издржавању
 • важећа лична карта или пасош
 • уплаћена административна такса