Српских владара бр 165, Петровац на Млави, Србија
Телефон (централа): +381 12 332722
Фах: +381 12 331-283
Емаил: info@petrovacnamlavi.rs

Информације од јавног значаја и заштита података о личности
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности:

Христина Ђорђевић
pr@petrovacnamlavi.rs
+381 64 8679 821

Администратор сајта
Милош Јанковић
admin@petrovacnamlavi.rs
+381 64 8679 954

Наши профили на социјалним мрежама

Контактирате нас преко форме доле