Генерални план „Петровац 2026“

 

Графика (dwf фајлови у zip форми)

1. Положај и подручја ГУПа

2. Геополитичка подлога са границом плана

3. Извод из просторног плана

4. Подручје плана са основном наменом

5. Просторна организација насеља – намена површина

6. Саобраћај

7. План саобраћаја и водотокова

8. Јавно грађевинско земљиште

9. Урбанистичке зоне и просторне целине

10. Водоводна инфраструктура

11. Електроенергетска инфраструктура

12. Телекомуникације

13. Термоенергетика

14. Културно наслеђе

15. Услови спровођења

Плот

Комплетна крафика (zip) 54,5MB