РЕГИСТАР ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

/РЕГИСТАР ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
РЕГИСТАР ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 2019-01-14T12:40:11+00:00

Просторни и урбанистички планови који су на снази у општини Петровац на Млави

  1. Просторни план општине Петровац на Млави (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 8/2012)
  2. Генерални план „Петровац 2026“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 5/2007)
  3. ПДР „Индустријска зона“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
  4. ПДР „Пошта“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 1/2006)
  5. ПДР „Кључеви“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
  6. ПДР „Луг“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 1/2006)
  7. ПДР „Свети Сава“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
  8. ПДР „Стара пруга“ (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 2/2006)