Средњорочни план  општине Петровац на Млави 2022 -2024 

План развоја општине Петровац на Млави 2020-2027

Програм развоја туризма општине Петровац на Млави  2021-2025

Локални акциони план за младе општине Петровац на Млави 2015-2020

Стратегија развоја спорта у општини Петровац на Млави 2016-2018 – Преузмите документ

Регионална стратегија руралног развоја за Браничево-Подунавље 2016-2020

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника 2015-2019