Године 1982. Скупштина општине Петровац на Млави основала је Комуналну радну организацју са седиштем у Петровцу на Млави, у улици Бате Булића бб. Седам година касније назив је промењен у Комунално Јавно Предузеће “ИЗВОР” Петровац на Млави (КЈП ИЗВОР).

Оснивање овог предузећа имало је за циљ пружање комуналних услуга и обављање делатности од општег интереса за све грађане са територије Петровца на Млави и околних насеља.

Основне делатности предузећа су производња и дистрибуција пијаће воде, чишћење и одржавање јавних површина, одржавање градског зеленила, одржавање путева и саобраћајница, производња и дистрибуција топлотне енергије.

КЈП “ИЗВОР” броји 106 запослених, а руководство је сачињено од директора, управног одбора и надзорног одбора предузећа.

Ради остваривања што повољнијих резултата у оквиру Комуналног Јавног Предузећа “ИЗВОР” послују:


Адреса:

  • Bate Bulića bb
  • 12300 Petrovac na Mlavi

Телефони:

  • +381 (0)12 331 255
  • +381 (0)12 331 198
  • Факс: +381 (0)12 332 642

Управа:

  • Бојан Модрлановић – Директор: bojanmodrlanovic@gmail.com
  • Предраг Анђелковић – Извршни директор
  • Горан Миљковић – лице за безбедност и здравље на раду: goran.miljkovic@izvor.rs
  • Добривоје Стојиловић – шеф рачуноводства: dobrivoje@izvor.rs

Линк за сајт: http://www.izvor.rs/