Саша Ранђеловић

директор

 

 • Рођен 27.09.1966. године у Жагубици, са станом у Петровцу на Млави у улици Др. Радомира Живковића Раће број 1.
 • У Петровцу живи од 1968. године, ожењен и отац четворо деце.
 • По занимању је Инжењер друмског саобраћаја (стручан назив)
 • Радио дуги низ година у приватно сектору, тачније 1993. године оснива приватно предузеће д.о.о. “Ранђа Промет” у оквиру кога је главна делатност била Центар за обуку возача – ауто школа “Ранђа”. Овим пословима се бави све до 20.09.2012. године, када именовањем Скупштине општине Петровац на Млави долази на место директора ЈКП “Паркинг Сервис”, на чијем месту се налази и данас.
 • Непосредно по доласку на место директора ЈКП “Паркинг Сервис”, већ почетком 2013. године, уводи савремени систем наплате паркирања, који користе многи већи градови, уплату паркирања возила путем СМС порука

Општина Петровац на Млави је основала Јавно Комунално Предузеће “Паркинг Сервис” и поверила му послове управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање моторних возила, као и одношење и чување непрописно паркираних возила са јавних површина, издвајањем из Јавног предузећа КЈП “Извор” Петровац на Млави и Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и развој” општине Петровац на Млави.

Јавно Комунално Предузеће “Паркинг Сервис” обавља и делатност одржавања, уређивања и обележавања јавних паркиралишта на територији Петровца на Млави, као и делатности од општег интереса:

 • услуге у друмском саобраћају
 • уклањању непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине
 • уклањању возила затечених на јавним зеленим површинама и
 • друге послове које се односе на рад јавних паркиралишта.

Решење о именовању директора


Статут

Одлука о усклађивању оснивачког акта


Решење о именовању надзорног одбора


Укупан број запослених у ЈКП “Паркинг сервис” је 14 радника.

Правилник о систематизацији радних места у ЈКП “Паркинг сервис”

Правилник о систематизацији радних места у ЈКП “Паркинг сервис” 01.11.2021. године

Правилник о унутрашњој организацији


Одлука о паркиралиштима

Одлука о поступању са привремено уклољеним возилима, стварима и другим предметима


Извештај о раду за 2021. годину

Програм пословања за 2022. годину

Измена и допуна програма пословања за 2022. годину


Програм пословања за 2021. годину

Извештај о раду за 2020. годину


Адреса:

 • Бате Булића бб (Тржни центар на зеленој пијаци)
 • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

 • 012/ 326 076

ЕМаил: