jadranka

Јадранка Грбиновић

в.д. директор

 • Рођена је 18.12.1981. у Петровцу на Млави; Удата је и живи у Рановцу;
 • Основну школу је завршила у Рановцу, а средњу музичку школу у Пожаревцу;
 • Дипломирала је на Факултету Музичке Уметности (ФМУ) у Београду 2010. године и добила звање дипломирани музички педагог;
 • Радила је у ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу;
 • Од 2011. године радила је у Кладову и то у: ОШ „Вук Караџић“, Техничкој школи и Средњој школи „Свети Сава“;
 • Такође, од 2011. године радила је и у ОШ „Светозар Радић“ у Текији;
 • Године 2012. положила је Државни испит/испит за лиценцу;
 • Била је члан женског хора „Барили“ из Пожаревца, са којим је освајала бројне награде;
 • Један је од оснивача музичког састава „Свети Ђорђе“ из Кладова;
 • Радила је са певачким групама фолклорних ансамбала ГАНИП из Пожаревца и АНИП из Великог Градишта;
 • Дуго година је радила као кореограф у КУД-у „Жика Поповић“ из Рановца, са којим је освојила  I место на такмичењу изворних игара у Божевцу, у категорији јуниора (2007. године) као и „Мали златни опанак“ у Ваљеву  (2007. године);
 • Диригент је хора средњих школа у Кладову;
 • Била је члан жирија на многим фолклорним такмичењима у Браничевском округу;
 • Члан је жирија на „Франкофонији“ у Кладову;
 • Од маја 2016. године обавља функцију в.д. директора Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ у Петровцу на Млави.

Народна библиотека “Ђура Јакшић” Петровац на Млави врши и реализује своје функције на основу и у складу са Законом о библиотечкој делатности као и другим одговарајућим законима и пратећим прописима. Полазећи од наведених закона и прописа, библиотека као примарна установа културе у општини, прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење сву библиотечку грађу којом располаже као и информације и податке који се на библиотечку грађу односе. Поред ове делатности, библиотека се бави прикупљањем културних добара, помагањем у издавању и издавањем књига и публикација и другим културно-просветним активностима.

Народна Библиотека “Ђура Јакшић” организује све своје активности ка унапређењу културног и образовног развоја општине, обезбеђујући услове грађанима за задовољење образовних и културних потреба.


Адреса:

 • Радета Москoвлића 17
 • 12300 Петривац на Млави

Телефон

 • +381 (0)12 331-08

Емаил: kontakt@biblioteka-djurajaksic.org.rs


Линк за сајт: http://biblioteka-djurajaksic.org.rs/