Огласи2017-08-11T11:54:20+02:00

Оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној [...]

21. јуна 2022.|

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ВОЈИСЛАВА СТОКИЋА У НАСЕЉУ [...]

31. маја 2022.|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   У складу са чланом 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 [...]

24. маја 2022.|

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп магацинског простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Рановац

На основу члана 21, 22, 23, 24 и 27 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 4/22), и Закључка Општинског већа општине [...]

28. априла 2022.|