Огласи

Огласи2017-08-11T11:54:20+02:00

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ   Комплетан јавни конкурс општине Петровац на Млави [...]

15. јуна 2020.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Петровац на Млави у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу) на територији општине Петровац на Млави у 20202. [...]

12. јуна 2020.|

Јавни позив за регресирање репродуктивног матиријала у говедарству у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2020. години можете погледати ОВДЕ Документација: Захтев Изјава

12. јуна 2020.|

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Преглед груписаних јавних надметања Формулар пријаве за оглас

10. јуна 2020.|

Рани јавни увид Просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - [...]

2. марта 2020.|

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар за пријаву на оглас Преглед груписаних јавних надметања

5. новембра 2019.|