• Мрежу школских установа чини 8 осмогодишњих матичних школа које су лоциране:
 • У општини Петровац на Млави се налази 33 основних и 1 средња школа.
  Основна Школа "Бата Булић"

  Основна Школа “Бата Булић”

 • У Петровцу на Млави – Основна Школа “Бата Булић”.

  Претпоставља се да је школа почела са радом 1834. године, када се настава одвијала у сеоској кући и обухватала 12 ученика са којима је радио учитељ Ђорђе Натошевић. Нова школска зграда изграђена ја 1990.године када је почела са радом. Има корисну овршину од 3600 квадратних метара. Располаже универзалним и специјализованим учионицама, информатичким кабинетом, кабинетом за стране језике, радионицама, припремним просторијама, библиотеком, простору за наставу физичког васпитања, кухињом са трпезаријом, канцеларијским простором, санитарним просторијама, пространим школским двориштем са спортским теренима и летњом учионицом. Од школске 2002./2003. године, на основу прибављене сагласности Министарства просвете, у школи је организован рад ученика са посебеним потребама у два одељења.

  Основна школа “Бата Булић” обухвата матичну школу и седам подручних школа у насељима:

  • Лесковац
  • Кнежица
  • Забрђе
  • Лопушник
  • Панково
  • Бошњак и
  • Велики Поповац

и селима:

 • Шетоње,
 • Велико Лаоле,
 • Буровац,
 • Мелница,
 • Рашанац,
 • Рановац и
 • Орешковица

са 25 подручних одељења и