Одељење за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности  врши послове који се односе на:

 • пољопривреду,
 • задругарство,
 • шумарство,
 • водопривреду,
 • туризам и угоститељство,
 • робне резерве и снабдевање грађана,
 • послови који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области:
  • образовања,
  • примарне здравствене заштите,
  • социјалне заштите,
  • друштвене бриге о деци,
  • културе и физичке културе.
 • обављање имовинско-правних послова који се односе на:
  • заштиту, очување и евиденцију непокретности општине,
  • управљање, коришћење и располагање непокретности општине,
  • промет земљишта и зграда,
  • продају станова,
  • израду нацрта програма развоја мале привреде,
  • просторни размештај 0бјеката мале привреде.

Све обрасце одељења за имовинско-правне послове можете преузети ОВДЕ

Таксе  одељења за имовинско-правне послове можете погледати ОВДЕ