СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2018
Број решења Презиме и име
351- 1 /2018-01 Миливојевић Славица
351- 2 /2018-01 Аћимовић Милијада
351- 3 /2018-01 Милорад Јовић
351- 4 /2018-01 Југослава Перић
351- 5 /2018-01 Симеоновић јеремија
351- 6 /2018-01 Илић Душан
351- 7 /2018-01 Новаковић Траиловић Весна
351- 8 /2018-01 Панић Светлана
351- 9 /2018-01 Ивковић Мирослав
351- 10 /2018-01 Обрадовић Звонко
351- 11 /2018-01 Тадић Видоје
351- 12 /2018-01 Миливојевић Зорица
351- 13 /2018-01 Божић Душан
351- 14 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 15 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 16 /2018-01 Симић Драгољуб
351- 17 /2018-01 Стошић Верица
351- 18 /2018-01 Перић Милија
351- 19 /2018-01 Страиновић Слободан
351- 20 /2018-01 Булатовић Ђорђије
351- 21 /2018-01 Кринуловић Богољуб
351- 22 /2018-01 Рајић Радица
351- 23 /2018-01 ДОО Европа Комерц
351- 24 /2018-01 Петровић Звонимир
351- 25 /2018-01 Стојановић Славољуб
351- 26 /2018-01 Антић Велимир
351- 27 /2018-01 Јаковљевић Миодраг
351- 28 /2018-01 Рајић Драги
351- 29 /2018-01 Јанковић Марјан
351- 30 /2018-01 Јеремић Жикица
351- 31 /2018-01 Јаношевић Синиша
351- 32 /2018-01 Благојевић Смиљана
351- 33 /2018-01 Ђорђевић Драгица
351- 34 /2018-01 Станојловић Милан
351- 35 /2018-01 Петровић Славиша
351- 36 /2018-01 Богдановић Славица
351- 37 /2018-01 Васић Аца
351- 38 /2018-01 Живановић Радомир
351- 39 /2018-01 Милосављевић Снежана
351- 40 /2018-01 Ружић Розинка
351- 41 /2018-01 Савић Савка
351- 42 /2018-01 Милановић Мирољуб
351- 43 /2018-01 Трајиловић Славица
351- 44 /2018-01 Милошевић Љубиша
351- 45 /2018-01 Благојевић Дивна
351- 46 /2018-01 Антонијевић Радованче
351- 47 /2018-01 Радојевић Раде
351- 48 /2018-01 Драгујевић Десанка и Боривоје
351- 49 /2018-01 Владуљевић Бранко
351- 50 /2018-01 Ивановић Мирјана
351- 51 /2018-01 Станојевић Будимир
351- 52 /2018-01 Страиновић Светислав
351- 53 /2018-01 Угриновић Мирољуб
351- 55 /2018-01 Јоксић Раде
351- 56 /2018-01 Станковић Миодраг
351- 57 /2018-01 Аврамовић Гордана
351- 58 /2018-01 Синиша Лазаревић
351- 59 /2018-01 Тимић Мирјана
351- 60 /2018-01 Савић Добрила
351- 61 /2018-01 Здравковић Градимир
351- 62 /2018-01 Живковић Костадин
351- 63 /2018-01 Манојловић Љубинка
351- 64 /2018-01 Миливојевић Гордана
351- 65 /2018-01 Сладиша Петровић
351- 66 /2018-01 Гвоздић Жи