СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2018
Број решења Презиме и име
351- 1 /2018-01 Миливојевић Славица
351- 2 /2018-01 Аћимовић Милијада
351- 3 /2018-01 Милорад Јовић
351- 4 /2018-01 Југослава Перић
351- 5 /2018-01 Симеоновић јеремија
351- 6 /2018-01 Илић Душан
351- 7 /2018-01 Новаковић Траиловић Весна
351- 8 /2018-01 Панић Светлана
351- 9 /2018-01 Ивковић Мирослав
351- 10 /2018-01 Обрадовић Звонко
351- 11 /2018-01 Тадић Видоје
351- 12 /2018-01 Миливојевић Зорица
351- 13 /2018-01 Божић Душан
351- 14 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 15 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 16 /2018-01 Симић Драгољуб
351- 17 /2018-01 Стошић Верица
351- 18 /2018-01 Перић Милија
351- 19 /2018-01 Страиновић Слободан
351- 20 /2018-01 Булатовић Ђорђије
351- 21 /2018-01 Кринуловић Богољуб
351- 22 /2018-01 Рајић Радица
351- 23 /2018-01 ДОО Европа Комерц
351- 24 /2018-01 Петровић Звонимир
351- 25 /2018-01 Стојановић Славољуб
351- 26 /2018-01 Антић Велимир
351- 27 /2018-01 Јаковљевић Миодраг
351- 28 /2018-01 Рајић Драги
351- 29 /2018-01 Јанковић Марјан
351- 30 /2018-01 Јеремић Жикица
351- 31 /2018-01 Јаношевић Синиша
351- 32 /2018-01 Благојевић Смиљана
351- 33 /2018-01 Ђорђевић Драгица
351- 34 /2018-01 Станојловић Милан
351- 35 /2018-01 Петровић Славиша
351- 36 /2018-01 Богдановић Славица
351- 37 /2018-01 Васић Аца
351- 38 /2018-01 Живановић Радомир
351- 39 /2018-01 Милосављевић Снежана
351- 40 /2018-01 Ружић Розинка
351- 41 /2018-01 Савић Савка
351- 42 /2018-01 Милановић Мирољуб
351- 43 /2018-01 Трајиловић Славица
351- 44 /2018-01 Милошевић Љубиша
351- 45 /2018-01 Благојевић Дивна
351- 46 /2018-01 Антонијевић Радованче
351- 47 /2018-01 Радојевић Раде
351- 48 /2018-01 Драгујевић Десанка и Боривоје
351- 49 /2018-01 Владуљевић Бранко
351- 50 /2018-01 Ивановић Мирјана
351- 51 /2018-01 Станојевић Будимир
351- 52 /2018-01 Страиновић Светислав
351- 53 /2018-01 Угриновић Мирољуб
351- 55 /2018-01 Јоксић Раде
351- 56 /2018-01 Станковић Миодраг
351- 57 /2018-01 Аврамовић Гордана
351- 58 /2018-01 Синиша Лазаревић
351- 59 /2018-01 Тимић Мирјана
351- 60 /2018-01 Савић Добрила
351- 61 /2018-01 Здравковић Градимир
351- 62 /2018-01 Живковић Костадин
351- 63 /2018-01 Манојловић Љубинка
351- 64 /2018-01 Миливојевић Гордана
351- 65 /2018-01 Сладиша Петровић
351- 66 /2018-01 Гвоздић Живка
351- 67 /2018-01 Милић Бранислав
351- 68 /2018-01 Ђорђевић Зоран
351- 69 /2018-01 Младеновић Мирослав
351- 70 /2018-01 Лазић Снежана
351- 71 /2018-01 Бранка Вохјиновић
351- 72 /2018-01 Симић Љубиша и Љиљана
351- 73 /2018-01 Ђурић Михајло
351- 74 /2018-01 Барбуловић Зорица
351- 75 /2018-01 Богдановић Бојан
351- 76 /2018-01 Трајић Малиша
351- 77 /2018-01 Нешовић Љиљана
351- 78 /2018-01 Ђурић Љубиша
351- 79 /2018-01 Николић Данијела
351- 80 /2018-01 Кнежевић Зоран
351- 81 /2018-01 Јаношевић Душанка
351- 82 /2018-01 Босиок Јаношењвић
351- 83 /2018-01 Миле Пауновић
351- 84 /2018-01 Пајић Драги
351- 85 /2018-01 Рајић Снежна
351- 86 /2018-01 Плешић Милић
351- 87 /2018-01 Пауновић Ружа
351- 88 /2018-01 Јовић добривоје
351- 89 /2018-01 Фундић Снежана
351- 90 /2018-01 Журжевић Љубивоје
351- 91 /2018-01 Јовић Илић Драги
351- 92 /2018-01 Илић Мирјана
351- 93 /2018-01 Манојловић Мирољуб
351- 94 /2018-01 Јовић Радиша
351- 95 /2018-01 Шојић Томислав
351- 96 /2018-01 Пауновић Љубиша
351- 97 /2018-01 Ђорђевић Снежана
351- 98 /2018-01 Пантелић Синиша
351- 99 /2018-01 Јанковић Миодраг
351- 100 /2018-01 Манојловић Мирољуб
351- 101 /2018-01 Цапобианца Јасмина
351- 102 /2018-01 Јаношевић Кристивоје и Живана
351- 103 /2018-01 Костић Ненад
351- 104 /2018-01 Богосављевић Љиљана
351- 105 /2018-01 Стевановић Даница
351- 106 /2018-01 Ристић Срећко и Јасмина
351- 107 /2018-01 Јанковић Драгиша
351- 108 /2018-01 Раичић Силвана
351- 109 /2018-01 Манојловић Мирослав
351- 110 /2018-01 Јовановић Зорица
351- 111 /2018-01 Антонијевић |Живојин
351- 112 /2018-01 Животић Владета
351- 113 /2018-01 Милошевић Бранислав
351- 114 /2018-01 Станковић Светомир
351- 115 /2018-01 Бутић Лазар
351- 116 /2018-01 Кочић Драгиша
351- 117 /2018-01 Миливојевић Зорица
351- 118 /2018-01 Нешић Зоран
351- 119 /2018-01 Дабић Верица
351- 120 /2018-01 Нешић Ненад
351- 121 /2018-01 Новаковић Драгиша
351- 122 /2018-01 Траиловић Сунчица
351- 123 /2018-01 Станковић Драгомир
351- 124 /2018-01 Стевановић Мирослав
351- 125 /2018-01 Вучковић Петар
351- 126 /2018-01 Марковић Доситеј
351- 127 /2018-01 Јовановић Ирена и Кристина
351- 128 /2018-01 Стојчић Владица
351- 129 /2018-01 Стојадиновић Милан
351- 130 /2018-01 Јовановић Радислав
351- 131 /2018-01 Мијатовић Светлана Теслић Љиљана
351- 132 /2018-01 Миладиновић Мирјана
351- 133 /2018-01 Грбиновић Војислав
351- 134 /2018-01 Радановић Драган
351- 135 /2018-01 Томић Срђан
351- 136 /2018-01 Матејић Весна
351- 137 /2018-01 Живановић Дејан
351- 138 /2018-01 Јовић Аца
351- 139 /2018-01 Милосављевић Драшко
351- 140 /2018-01 Милићевић Драгослав Мирослав и Косара
351- 141 /2018-01 Гајић Бобан
351- 142 /2018-01 Милојковић Тихомир
351- 143 /2018-01 Спасојевић Радмила
351- 144 /2018-01 Миладиновић Мирослав
351- 145 /2018-01 Трајић Миодраг
351- 146 /2018-01 Митић Живорад
351- 147 /2018-01 Филиповић Драган
351- 148 /2018-01 Милошевић Војислав
351- 149 /2018-01 Томић Слободанка
351- 150 /2018-01 Грбиновић Драгољуб
351- 151 /2018-01 Вујчић Оливер
351- 152 /2018-01 Јанковић Мила
351- 153 /2018-01 Николић Најдан
351- 154 /2018-01 Ранковић Божидар
351- 155 /2018-01 Петровић Драгиша
351- 156 /2018-01 Миладиновић Никола
351- 157 /2018-01 Анђелковић Драгана Иван и Жикица
351- 158 /2018-01 Мичић Војислава
351- 159 /2018-01 Пантић Данијел
351- 162 /2018-01 Јовановић Александар
351- 164 /2018-01 Петровић Милан
351- 165 /2018-01 Даниловић Ратко
351- 167 /2018-01 Келић Петар
351- 168 /2018-01 Трајић Тихомир
351- 169 /2018-01 Марковић Катица
351- 170 /2018-01 Јовић Милутин
351- 171 /2018-01 Петровић Мирослав
351- 172 /2018-01 Демић Десимир
351- 173 /2018-01 Радовановић Љиљана
351- 174 /2018-01 Ташић Александра
351- 176 /2018-01 Милосављевић Михајло
351- 177 /2018-01 Нешковић Драган
351- 178 /2018-01 Ранчић Раде
351- 179 /2018-01 Срећковић Сима
351- 180 /2018-01 Животић Слободан
351- 181 /2018-01 Стојановић Радица
351- 182 /2018-01 Јаковљевић Стојан
351- 183 /2018-01 Петковић Радица
351- 184 /2018-01 Лекић Драгиша
351- 185 /2018-01 Јанковић Радиша
351- 186 /2018-01 Манојловић Милан
351- 187 /2018-01 Пауновић Предраг
351- 188 /2018-01 Степановић Летица
351- 189 /2018-01 Марковић Живорад
351- 190 /2018-01 Петровић Зоран
351- 191 /2018-01 Лукић Верица
351- 192 /2018-01 Панић Боривоје
351- 193 /2018-01 Тацић Станиша
351- 194 /2018-01 Милановић Љубомир
351- 195 /2018-01 Митровић Милоранка
351- 196 /2018-01 Стевић Милан
351- 197 /2018-01 Јовић Драган
351- 198 /2018-01 Перић Мила
351- 199 /2018-01 Глишић Ружица
351- 200 /2018-01 Милорадов