СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2018
Број решења Презиме и име
351- 1 /2018-01 Миливојевић Славица
351- 2 /2018-01 Аћимовић Милијада
351- 3 /2018-01 Милорад Јовић
351- 4 /2018-01 Југослава Перић
351- 5 /2018-01 Симеоновић јеремија
351- 6 /2018-01 Илић Душан
351- 7 /2018-01 Новаковић Траиловић Весна
351- 8 /2018-01 Панић Светлана
351- 9 /2018-01 Ивковић Мирослав
351- 10 /2018-01 Обрадовић Звонко
351- 11 /2018-01 Тадић Видоје
351- 12 /2018-01 Миливојевић Зорица
351- 13 /2018-01 Божић Душан
351- 14 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 15 /2018-01 Рајковић Лелица
351- 16 /2018-01 Симић Драгољуб
351- 17 /2018-01 Стошић Верица
351- 18 /2018-01 Перић Милија
351- 19 /2018-01 Страиновић Слободан
351- 20 /2018-01 Булатовић Ђорђије
351- 21 /2018-01 Кринуловић Богољуб
351- 22 /2018-01 Рајић Радица
351- 23 /2018-01 ДОО Европа Комерц
351- 24 /2018-01 Петровић Звонимир
351- 25 /2018-01 Стојановић Славољуб
351- 26 /2018-01 Антић Велимир
351- 27 /2018-01 Јаковљевић Миодраг
351- 28 /2018-01 Рајић Драги
351- 29 /2018-01 Јанковић Марјан
351- 30 /2018-01 Јеремић Жикица
351- 31 /2018-01 Јаношевић Синиша
351- 32 /2018-01 Благојевић Смиљана
351- 33 /2018-01 Ђорђевић Драгица
351- 34 /2018-01 Станојловић Милан
351- 35 /2018-01 Петровић Славиша
351- 36 /2018-01 Богдановић Славица
351- 37 /2018-01 Васић Аца
351- 38 /2018-01 Живановић Радомир
351- 39 /2018-01 Милосављевић Снежана
351- 40 /2018-01 Ружић Розинка
351- 41 /2018-01 Савић Савка
351- 42 /2018-01 Милановић Мирољуб
351- 43 /2018-01 Трајиловић Славица
351- 44 /2018-01 Милошевић Љубиша
351- 45 /2018-01 Благојевић Дивна
351- 46 /2018-01 Антонијевић Радованче
351- 47 /2018-01 Радојевић Раде
351- 48 /2018-01 Драгујевић Десанка и Боривоје
351- 49 /2018-01 Владуљевић Бранко
351- 50 /2018-01 Ивановић Мирјана
351- 51 /2018-01 Станојевић Будимир
351- 52 /2018-01 Страиновић Светислав
351- 53 /2018-01 Угриновић Мирољуб
351- 55 /2018-01 Јоксић Раде
351- 56 /2018-01 Станковић Миодраг
351- 57 /2018-01 Аврамовић Гордана
351- 58 /2018-01 Синиша Лазаревић
351- 59 /2018-01 Тимић Мирјана
351- 60 /2018-01 Савић Добрила
351- 61 /2018-01 Здравковић Градимир
351- 62 /2018-01 Живковић Костадин
351- 63 /2018-01 Манојловић Љубинка
351- 64 /2018-01 Миливојевић Гордана
351- 65 /2018-01 Сладиша Петровић
351- 66 /2018-01 Гвоздић Живка
351- 67 /2018-01 Милић Бранислав
351- 68 /2018-01 Ђорђевић Зоран
351- 69 /2018-01 Младеновић Мирослав
351- 70 /2018-01 Лазић Снежана
351- 71 /2018-01 Бранка Вохјиновић
351- 72 /2018-01 Симић Љубиша и Љиљана
351- 73 /2018-01 Ђурић Михајло
351- 74 /2018-01 Барбуловић Зорица
351- 75 /2018-01 Богдановић Бојан
351- 76 /2018-01 Трајић Малиша
351- 77 /2018-01 Нешовић Љиљана
351- 78 /2018-01 Ђурић Љубиша
351- 79 /2018-01 Николић Данијела
351- 80 /2018-01 Кнежевић Зоран
351- 81 /2018-01 Јаношевић Душанка
351- 82 /2018-01 Босиок Јаношењвић
351- 83 /2018-01 Миле Пауновић
351- 84 /2018-01 Пајић Драги
351- 85 /2018-01 Рајић Снежна
351- 86 /2018-01 Плешић Милић
351- 87 /2018-01 Пауновић Ружа
351- 88 /2018-01 Јовић добривоје
351- 89 /2018-01 Фундић Снежана
351- 90 /2018-01 Журжевић Љубивоје
351- 91 /2018-01 Јовић Илић Драги
351- 92 /2018-01 Илић Мирјана
351- 93 /2018-01 Манојловић Мирољуб
351- 94 /2018-01 Јовић Радиша
351- 95 /2018-01 Шојић Томислав
351- 96 /2018-01 Пауновић Љубиша
351- 97 /2018-01 Ђорђевић Снежана
351- 98 /2018-01 Пантелић Синиша
351- 99 /2018-01 Јанковић Миодраг
351- 100 /2018-01 Манојловић Мирољуб
351- 101 /2018-01 Цапобианца Јасмина
351- 102 /2018-01 Јаношевић Кристивоје и Живана
351- 103 /2018-01 Костић Ненад
351- 104 /2018-01 Богосављевић Љиљана
351- 105 /2018-01 Стевановић Даница
351- 106 /2018-01 Ристић Срећко и Јасмина
351- 107 /2018-01 Јанковић Драгиша
351- 108 /2018-01 Раичић Силвана
351- 109 /2018-01 Манојловић Мирослав
351- 110 /2018-01 Јовановић Зорица
351- 111 /2018-01 Антонијевић |Живојин
351- 112 /2018-01 Животић Владета
351- 113 /2018-01 Милошевић Бранислав
351- 114 /2018-01 Станковић Светомир
351- 115 /2018-01 Бутић Лазар
351- 116 /2018-01 Кочић Драгиша
351- 117 /2018-01 Миливојевић Зорица
351- 118 /2018-01 Нешић Зоран
351- 119 /2018-01 Дабић Верица
351- 120 /2018-01 Нешић Ненад
351- 121 /2018-01 Новаковић Драгиша
351- 122 /2018-01 Траиловић Сунчица
351- 123 /2018-01 Станковић Драгомир
351- 124 /2018-01 Стевановић Мирослав
351- 125 /2018-01 Вучковић Петар
351- 126 /2018-01 Марковић Доситеј
351- 127 /2018-01 Јовановић Ирена и Кристина
351- 128 /2018-01 Стојчић Владица
351- 129 /2018-01 Стојадиновић Милан
351- 130 /2018-01 Јовановић Радислав
351- 131 /2018-01 Мијатовић Светлана Теслић Љиљана
351- 132 /2018-01 Миладиновић Мирјана
351- 133 /2018-01 Грбиновић Војислав
351- 134 /2018-01 Радановић Драган
351- 135 /2018-01 Томић Срђан
351- 136 /2018-01 Матејић Весна
351- 137 /2018-01 Живановић Дејан
351- 138 /2018-01 Јовић Аца
351- 139 /2018-01 Милосављевић Драшко
351- 140 /2018-01 Милићевић Драгослав Мирослав и Косара
351- 141 /2018-01 Гајић Бобан
351- 142 /2018-01 Милојковић Тихомир
351- 143 /2018-01 Спасојевић Радмила
351- 144 /2018-01 Миладиновић Мирослав
351- 145 /2018-01 Трајић Миодраг
351- 146 /2018-01 Митић Живорад
351- 147 /2018-01 Филиповић Драган
351- 148 /2018-01 Милошевић Војислав
351- 149 /2018-01 Томић Слободанка
351- 150 /2018-01 Грбиновић Драгољуб
351- 151 /2018-01 Вујчић Оливер
351- 152 /2018-01 Јанковић Мила
351- 153 /2018-01 Николић Најдан
351- 154 /2018-01 Ранковић Божидар
351- 155 /2018-01 Петровић Драгиша
351- 156 /2018-01 Миладиновић Никола
351- 157 /2018-01 Анђелковић Драгана Иван и Жикица
351- 158 /2018-01 Мичић Војислава
351- 159 /2018-01 Пантић Данијел
351- 162 /2018-01 Јовановић Александар
351- 164 /2018-01 Петровић Милан
351- 165 /2018-01 Даниловић Ратко
351- 167 /2018-01 Келић Петар
351- 168 /2018-01 Трајић Тихомир
351- 169 /2018-01 Марковић Катица
351- 170 /2018-01 Јовић Милутин
351- 171 /2018-01 Петровић Мирослав
351- 172 /2018-01 Демић Десимир
351- 173 /2018-01 Радовановић Љиљана
351- 174 /2018-01 Ташић Александра
351- 176 /2018-01 Милосављевић Михајло
351- 177 /2018-01 Нешковић Драган
351- 178 /2018-01 Ранчић Раде
351- 179 /2018-01 Срећковић Сима
351- 180 /2018-01 Животић Слободан
351- 181 /2018-01 Стојановић Радица
351- 182 /2018-01 Јаковљевић Стојан
351- 183 /2018-01 Петковић Радица
351- 184 /2018-01 Лекић Драгиша
351- 185 /2018-01 Јанковић Радиша
351- 186 /2018-01 Манојловић Милан
351- 187 /2018-01 Пауновић Предраг
351- 188 /2018-01 Степановић Летица
351- 189 /2018-01 Марковић Живорад
351- 190 /2018-01 Петровић Зоран
351- 191 /2018-01 Лукић Верица
351- 192 /2018-01 Панић Боривоје
351- 193 /2018-01 Тацић Станиша
351- 194 /2018-01 Милановић Љубомир
351- 195 /2018-01 Митровић Милоранка
351- 196 /2018-01 Стевић Милан
351- 197 /2018-01 Јовић Драган
351- 198 /2018-01 Перић Мила
351- 199 /2018-01 Глишић Ружица
351- 200 /2018-01 Милорадовић Стојанка
351- 201 /2018-01 Николић Роналд
351- 202 /2018-01 Стојановић Добривоје
351- 203 /2018-01 Вода Синђелић РУЦ Ждрело
351- 204 /2018-01 Журжевић Дикица
351- 205 /2018-01 Пауновић Томислав
351- 206 /2018-01 Станојевић Саша
351- 207 /2018-01 Лекић Бранислав
351- 208 /2018-01 Алексић Весна
351- 209 /2018-01 Бранковић Владица
351- 210 /2018-01 Милошевић Лелица
351- 211 /2018-01 Јовић Зорица
351- 212 /2018-01 Пајкић Станиша
351- 213 /2018-01 Ђорђевић Јелица
351- 214 /2018-01 Марковић Зоран
351- 215 /2018-01 Милић Милица
351- 216 /2018-01 Рајковић Саша
351- 217 /2018-01 Тадић Видоје
351- 218 /2018-01 Драгинић Дејан
351- 219 /2018-01 Јовановић Добринка
351- 220 /2018-01 Новаковић Радиша
351- 221 /2018-01 Бранковић Радиша
351- 223 /2018-01 Шпирић Станиша
351- 224 /2018-01 Суруљевић Божидар
351- 225 /2018-01 Станковић Аца
351- 226 /2018-01 Јовановић Драгослав
351- 227 /2018-01 Стевановић Бане
351- 228 /2018-01 Јоксимовић Лепосава
351- 231 /2018-01 Томић Мирољуб
351- 232 /2018-01 Ивановић Миодраг
351- 233 /2018-01 Сеновић Гордана
351- 234 /2018-01 Радосављевић Зоран
351- 235 /2018-01 Милосављевић Мила
351- 236 /2018-01 Младеновић Синиша
351- 237 /2018-01 Јоксимовић Ратко
351- 238 /2018-01 Баџић Душан
351- 239 /2018-01 Стојановић Драгоје
351- 240 /2018-01 Радосављевић Драгослав
351- 241 /2018-01 Ђорђевић Светозар
351- 242 /2018-01 Јанковић Никола
351- 243 /2018-01 Станојевић Небојша
351- 244 /2018-01 Мијајловић Наталија
351- 245 /2018-01 Радојковић Милош
351- 246 /2018-01 Бесарабић Сузана
351- 247 /2018-01 Стевановић Драгиша и Браниславка
351- 248 /2018-01 Арсић Милосав
351- 249 /2018-01 Станковић Горан
351- 250 /2018-01 Петровић Бобан
351- 251 /2018-01 Паства Бојан
351- 252 /2018-01 Василски Драгана
351- 253 /2018-01 Марковић Добривоје
351- 254 /2018-01 Лазаревић Милорад
351- 255 /2018-01 Илић Босиљка
351- 256 /2018-01 Поповић Момчило
351- 257 /2018-01 Николић Ацић Светлана
351- 258 /2018-01 Радосављевић Радоје
351- 259 /2018-01 Давидовић Славомир
351- 262 /2018-01 Илић Ратомир
351- 263 /2018-01 Милетић Мирко
351- 264 /2018-01 Станојевић Раде
351- 265 /2018-01 Вујчић Десимир
351- 266 /2018-01 Видуљевић Жикица
351- 267 /2018-01 Влајић Владан
351- 268 /2018-01 Марковић Матеја
351- 269 /2018-01 Младеновић Данијела
351- 270 /2018-01 Барбуловић Славица
351- 271 /2018-01 Влаховић Весна
351- 272 /2018-01 Милосављевић Владан и Милоранка
351- 273 /2018-01 Перић Саша
351- 274 /2018-01 Илић Љубиша
351- 275 /2018-01 Илић Мирослава
351- 276 /2018-01 Ђорђевић Миодраг
351- 277 /2018-01 Миљковић Мирослав
351- 278 /2018-01 Томић Првослав
351- 279 /2018-01 Рајић Драгослав
351- 280 /2018-01 Савић Лазар
351- 282 /2018-01 Кужелка Драгица
351- 283 /2018-01 Младеновић Синиша
351- 284 /2018-01 Обреновић Јелена
351- 285 /2018-01 Ивковић Иван
351- 286 /2018-01 Негрић Милорад
351- 287 /2018-01 Миладиновић Косара
351- 288 /2018-01 Животић Саша
351- 289 /2018-01 Николић Дејан
351- 290 /2018-01 Милановић Зорица
351- 291 /2018-01 Живановић Нада
351- 292 /2018-01 Димитријевић Велимир
351- 293 /2018-01 Марић Слађана
351- 294 /2018-01 Обреновић Миша
351- 295 /2018-01 Цветковић Мариа
351- 296 /2018-01 Милутиновић Јовица
351- 297 /2018-01 Миљковић Зоран
351- 298 /2018-01 Кринуловић Драган
351- 300 /2018-01 Лазаревић Милорад
351- 301 /2018-01 Којадиновић Драган
351- 302 /2018-01 Светолић Слободан
351- 303 /2018-01 Кринуловић Драгослав
351- 304 /2018-01 Богосављевић Жарко
351- 305 /2018-01 Вучковић Томислав
351- 306 /2018-01 Стевић Владан
351- 307 /2018-01 Панић Светлана
351- 310 /2018-01 Костић Драган и Драгана
351- 311 /2018-01 Симић Горица
351- 312 /2018-01 Славковић Љубиша
351- 313 /2018-01 Животић Слободан
351- 314 /2018-01 Новаковић Мирослав
351- 315 /2018-01 Барбуловић Бранислав
351- 316 /2018-01 Милановић Степан
351- 317 /2018-01 Неговановић Радојко
351- 318 /2018-01 Аржентар Мирјана И Ђура
351- 319 /2018-01 Арсић Драган
351- 320 /2018-01 Радојичић Јован
351- 321 /2018-01 Петровић Звонимир
351- 322 /2018-01 Драгомировић Хусер Сибинка
351- 323 /2018-01 Буторкић Миомир
351- 324 /2018-01 Марјановић Милош
351- 325 /2018-01 Алексић Раде
351- 326 /2018-01 Животић Радомир
351- 327 /2018-01 Арсић – Михајловић Славица
351- 328 /2018-01 Илић Радислав
351- 329 /2018-01 Томић Хелена
351- 330 /2018-01 Радојковић Владан
351- 331 /2018-01 Јовановић Љиљана
351- 332 /2018-01 Станковић Слободан
351- 333 /2018-01 Лазаревић Рада
351- 334 /2018-01 Вуксановић Дарко
351- 335 /2018-01 Стојковић Димитрије
351- 336 /2018-01 Богићевић Верица
351- 337 /2018-01 Радојковић Томислав и Надица
351- 338 /2018-01 Илић Љубиша
351- 339 /2018-01 Јанковић Саша
351- 340 /2018-01 Порокховоу Луиса
351- 341 /2018-01 Мишић Милија
351- 342 /2018-01 Тацић Ненад
351- 343 /2018-01 Јовић Милорад
351- 344 /2018-01 Милетић Малиша
351- 345 /2018-01 Грбиновић Светољуб
351- 346 /2018-01 Миљковић Драган
351- 347 /2018-01 Марјановић Драгослав
351- 348 /2018-01 Пауновић Францис Фредериц
351- 349 /2018-01 Миливојевић Невенка
351- 350 /2018-01 Мартиновић Љубомир
351- 351 /2018-01 Ранковић Синиша
351- 352 /2018-01 Стојановић Славољуб
351- 353 /2018-01 Миленковић Драган
351- 354 /2018-01 Ђорђевић Војкан
351- 355 /2018-01 Балабановић Рајна и Сава
351- 356 /2018-01 Милутиновић Душан
351- 357 /2018-01 Лукић Зоран
351- 358 /2018-01 Маричић Саша
351- 359 /2018-01 Јовановић Зоран
351- 360 /2018-01 Јанковић Мирослав
351- 361 /2018-01 Живковић Александар
351- 362 /2018-01 Живковић Гордана
351- 363 /2018-01 Перић Драгиша
351- 364 /2018-01 Николић Дејан
351- 365 /2018-01 Микуљевић Љуботин
351- 366 /2018-01 Јовић Радиша
351- 367 /2018-01 Радисављевић Драган
351- 368 /2018-01 Ранић Мирко
351- 369 /2018-01 Шпирић Жељко
351- 370 /2018-01 Стојановић Радиша
351- 371 /2018-01 Младеновић Мирослав
351- 372 /2018-01 Мратинковић Славиша
351- 373 /2018-01 Мратинковић Гордана
351- 374 /2018-01 Милосављевић Споменка
351- 375 /2018-01 Савић Бобан
351- 376 /2018-01 Трајиловић Радиша
351- 377 /2018-01 Трајиловић Дарко
351- 378 /2018-01 Лазић Мица
351- 379 /2018-01 Јовић Мирјана
351- 380 /2018-01 Стојановић Слободан
351- 381 /2018-01 Илић Милица
351- 382 /2018-01 Младеновић Обрад
351- 383 /2018-01 Новаковић Радиша
351- 384 /2018-01 Ивић Љиљана
351- 385 /2018-01 Васиљевић Радиша
351- 386 /2018-01 Радисављевић Драган
351- 387 /2018-01 Ђорђевић Миодраг
351- 388 /2018-01 Ђорђевић Горан
351- 389 /2018-01 Гајић Живослав
351- 390 /2018-01 Гвоздић Дејан
351- 391 /2018-01 Нишевић Снежана
351- 392 /2018-01 Стефановић Борислав
351- 393 /2018-01 Ђорђевић Ненад
351- 394 /2018-01 Попић Верица
351- 395 /2018-01 Васиљевић Љупче
351- 396 /2018-01 Муришић Зоран
351- 397 /2018-01 Милић Зорица
351- 400 /2018-01 Босијоковић Розица
351- 401 /2018-01 Вујић Славиша
351- 402 /2018-01 Комненовић Мирољуб
351- 403 /2018-01 Симић Мануел
351- 404 /2018-01 Симић Даниел
351- 405 /2018-01 Арсић Снежана
351- 406 /2018-01 Вујић Дара
351- 407 /2018-01 Тхурлеман Емилија
351- 408 /2018-01 Јп Србија гас
351- 409 /2018-01 Савић Милан
351- 410 /2018-01 Стојановић Драгослав
351- 411 /2018-01 Пауновић Давид
351- 412 /2018-01 Влајић Живослав
351- 413 /2018-01 Радосављевић Мирко
351- 414 /2018-01 Марјановић Драганче
351- 415 /2018-01 Јанковић Аца
351- 416 /2018-01 Станковић Радинка
351- 417 /2018-01 Несторовић Јаковљевић нешица
351- 418 /2018-01 Босијоковић Бојан
351- 419 /2018-01 Босијоковић Дејан
351- 420 /2018-01 Топић Милка
351- 421 /2018-01 Јанковић Лале
351- 422 /2018-01 Радивољевић Миља
351- 423 /2018-01 Раденковић Александар
351- 424 /2018-01 Вукашиновић Бранислав
351- 425 /2018-01 Станојловић Славица
351- 426 /2018-01 Милосављевић Радиша
351- 427 /2018-01 Павловић Богдан
351- 428 /2018-01 Младеновић Првослав
351- 429 /2018-01 Трајић Љубина
351- 430 /2018-01 Поповић Жељко
351- 431 /2018-01 Арсић Славиша
351- 432 /2018-01 Арсић Славиша
351- 433 /2018-01 Јовановић Вукица
351- 434 /2018-01 Адамовић Слађан
351- 435 /2018-01 Милосављевић Рајко
351- 436 /2018-01 Станковић Катарина и магдалена
351- 437 /2018-01 Вучковић Бобан
351- 438 /2018-01 Влајић Владан
351- 439 /2018-01 Живковић Војкан
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2017
Број решења Презиме и име
351- 1 /2017-01 Милчић Блесс  Зорица
351- 2 /2017-01 Михајаловић Владимир
351- 3 /2017-01 Журжевић Новица
351- 4 /2017-01 Вујчић Живорад
351- 5 /2017-01 Стефановић Јован
351- 6 /2017-01 Радисављевић Ружица
351- 7 /2017-01 Радисављевић Ружица и Милосав
351- 8 /2017-01 Миљковић Јасминка и Марјановић Каролина
351- 9 /2017-01 Влајић Јагода
351- 10 /2017-01 Кринуловић Дарко и Сања
351- 11 /2017-01 Станојевић Дргољуб
351- 12 /2017-01 Станојевић Милинка
351- 13 /2017-01 Црквена општина Рановац
351- 14 /2017-01 Радосављевић Војислав
351- 15 /2017-01 Стојановић Радосав
351- 16 /2017-01 Вучковић Бобан
351- 17 /2017-01 Станојевић Споменка
351- 18 /2017-01 Костић Радиша
351- 19 /2017-01 Манојловић Драгослав
351- 20 /2017-01 Драгић Лазаревић Весна
351- 21 /2017-01 Јовановић Сава
351- 22 /2017-01 Мирљана Воиссон
351- 23 /2017-01 Савић Биљана
351- 24 /2017-01 Рајић Стојковић Милош
351- 25 /2017-01 Мартиновић александар
351- 26 /2017-01 Европа комерц
351- 27 /2017-01 Европа комерц
351- 28 /2017-01 Степановић Живорад
351- 29 /2017-01 Стекулац Смиљана
351- 30 /2017-01 Милосављевић Рада
351- 31 /2017-01 Ивковић Драгиша
351- 32 /2017-01 Миладиновић Зоран
351- 33 /2017-01 Миладиновић Драгица
351- 34 /2017-01 Јоксимовић Жика
351- 35 /2017-01 Јоксимовић Драгиша
351- 36 /2017-01 Миладиновић Милош
351- 37 /2017-01 Илић Мирко
351- 38 /2017-01 Ристић Будислав
351- 39 /2017-01 Миловановић Слободан
351- 40 /2017-01 Штулић Драги
351- 41 /2017-01 Маџар Никола
351- 42 /2017-01 Стевић Стојан
351- 43 /2017-01 Петровић Новислав
351- 44 /2017-01 Кланица 8. ОКТОБАР
351- 45 /2017-01 Стојадиновић Лала
351- 46 /2017-01 Станојевић Раде
351- 47 /2017-01 Лукић Миодраг
351- 48 /2017-01 Банић Биљана
351- 49 /2017-01 Банић Станиша
351- 50 /2017-01 Ђорђевић Нада
351- 51 /2017-01 Бошковић Душан
351- 52 /2017-01 Стевановић Томислав
351- 53 /2017-01 Матић Драгиша
351- 54 /2017-01 Живковић Зоран
351- 55 /2017-01 Живковић Добрила
351- 56 /2017-01 Журжевић Неша
351- 57 /2017-01 Радивојевић Дејан
351- 58 /2017-01 Радосављевић Ненад
351- 59 /2017-01 Михајловић Горан и Небојша
351- 60 /2017-01 Арсић нада
351- 61 /2017-01 Рајчић Николија и Софија
351- 62 /2017-01 Раденковић Драгиша
351- 63 /2017-01 јанковић Томислав
351- 64 /2017-01 Негрић Станиша
351- 65 /2017-01 Пауновић Иванка
351- 66 /2017-01 Митровић Миле
351- 67 /2017-01 Милосављевић Миодраг
351- 68 /2017-01 Бачкић Михајло
351- 69 /2017-01 Јовић Зоран
351- 70 /2017-01 Рајковић Драгиња
351- 71 /2017-01 Стевић Зорица Небојша
351- 72 /2017-01 Ђурић Мирјана и Миловић Неђељко
351- 73 /2017-01 Васиљевић Миле
351- 74 /2017-01 Милановић Живорад
351- 75 /2017-01 Плавшић Ратибор
351- 76 /2017-01 Зоран Јовановић
351- 77 /2017-01 Милановић Југослав
351- 78 /2017-01 Јовић Живадин
351- 79 /2017-01 Пауновић Срђан
351- 80 /2017-01 Илић Верољуб
351- 81 /2017-01 Бранковић вања
351- 82 /2017-01 Вукашиновић Раде
351- 83 /2017-01 Манојловић Драган
351- 84 /2017-01 Бранковић Драгче
351- 85 /2017-01 Голубовић Бисерка
351- 86 /2017-01 Павловић Драган
351- 87 /2017-01 Станковић мер
351- 88 /2017-01 Славковић Верољуб
351- 89 /2017-01 Сандић Славољуб
351- 90 /2017-01 Манојловић Небојша
351- 91 /2017-01 Петровић Динић Негица
351- 92 /2017-01 Ружић Славица
351- 93 /2017-01 Пајкић Ранић
351- 94 /2017-01 Костић Сунчица
351- 95 /2017-01 Влајић Мара
351- 96 /2017-01 Симић Славољуб
351- 97 /2017-01 Антонијевић Раде
351- 98 /2017-01 Тасић Миломир
351- 99 /2017-01 радојковић Славиша
351- 100 /2017-01 Петровић Штефица
351- 101 /2017-01 Рајић Ненад
351- 102 /2017-01 Трујић Неша
351- 103 /2017-01 Живковић Александар
351- 104 /2017-01 Костић Периша
351- 105 /2017-01 Томић Милан
351- 106 /2017-01 Стојадиновић Бане
351- 107 /2017-01 Митровић Славиша
351- 108 /2017-01 Николић Наташа
351- 109 /2017-01 Танасијевић Мирјана
351- 110 /2017-01 Николић Дејан
351- 111 /2017-01 Танасијевић Никола
351- 112 /2017-01 Траиловић Бранка
351- 113 /2017-01 Степановић Миодраг
351- 114 /2017-01 Костић Љубиша
351- 115 /2017-01 Илић Бранислав
351- 116 /2017-01 Илић Мирјана
351- 118 /2017-01 Бошковић Радомир
351- 119 /2017-01 Јоксимовић Славица
351- 120 /2017-01 Верица Пауновић
351- 121 /2017-01 Страиновић Горан
351- 122 /2017-01 Глишић Љубиша
351- 123 /2017-01 Илић Мирослав
351- 124 /2017-01 Марковић Бранислава
351- 127 /2017-01 Митић Светислав
351- 129 /2017-01 Драгић Владимир
351- 130 /2017-01 Аранђеловић Волица
351- 131 /2017-01 Перић Најдан
351- 132 /2017-01 Милошевић Жанета
351- 133 /2017-01 Перић Станиша
351- 134 /2017-01 Костадиновић шани
351- 136 /2017-01 пантелић Златан
351- 137 /2017-01 Александровић Драган
351- 138 /2017-01 Станојевић Вукашин
351- 139 /2017-01 Николић Владица
351- 140 /2017-01 Живановић Периша
351- 141 /2017-01 Станисављевић Милка
351- 142 /2017-01 Лазић Лалица
351- 143 /2017-01 Дамњановић Радослав
351- 144 /2017-01 Ранковић Аца
351- 145 /2017-01 Обрадовић Горица
351- 146 /2017-01 Обрадовић Дејан
351- 147 /2017-01 Младеновић Саша
351- 148 /2017-01 Петровић Љубиша
351- 149 /2017-01 Јовић Бранка
351- 150 /2017-01 Јосић радослав
351- 151 /2017-01 Дакић Дејан,  Јелица и Марија
351- 152 /2017-01 Ранковић Милорад
351- 153 /2017-01 Армуш Благоје
351- 154 /2017-01 Станисављевић Радмила
351- 155 /2017-01 Димитријевић Драгослав
351- 156 /2017-01 Драгољуб Ђорђевић
351- 157 /2017-01 Радосављевић Драгиша
351- 158 /2017-01 Трајић радмила
351- 159 /2017-01 Милојковић Слободан
351- 160 /2017-01 Новаковић Ненад
351- 161 /2017-01 Живковић Дејан
351- 162 /2017-01 Живковић Дејан
351- 163 /2017-01 Обретковић Бранислав
351- 164 /2017-01 Мишетић Новаковић Слађа
351- 165 /2017-01 Вукелић Милан
351- 166 /2017-01 Цојкић раница
351- 167 /2017-01 Ковачевић Љубомир
351- 168 /2017-01 Богосављевић Предраг
351- 169 /2017-01 Богосављевић Јелка
351- 170 /2017-01 Милошевић Драгана
351- 171 /2017-01 Пауновић Воја
351- 172 /2017-01 Живковић Верица
351- 173 /2017-01 Николић Милутин
351- 174 /2017-01 Милорадовић Игор
351- 175 /2017-01 Младеновић Власта
351- 176 /2017-01 Јовановић Негица
351- 177 /2017-01 Јовановић Љубиша
351- 178 /2017-01 Аврамовић Винко
351- 179 /2017-01 Лупшић Драгица
351- 180 /2017-01 Милановић Илијевски Санела
351- 181 /2017-01 Теко Мининг Доо
351- 182 /2017-01 Илић Миодраг
351- 183 /2017-01 радовановић Радиша
351- 186 /2017-01 Миливојевић Љиљана
351- 187 /2017-01 марковић Првослав
351- 188 /2017-01 Радовановић Весна
351- 189 /2017-01 Добросављевић Милан
351- 190 /2017-01 Вујчић Радован
351- 191 /2017-01 Кулић Весна
351- 192 /2017-01 Милетић Зоран
351- 193 /2017-01 Обретковић Олгица
351- 194 /2017-01 Илић Милован
351- 195 /2017-01 Трајић Гордана
351- 196 /2017-01 Илић Мирјана
351- 197 /2017-01 Новаковић Горан
351- 198 /2017-01 Јанковић Горан
351- 199 /2017-01 Ђерговић Слободанка
351- 200 /2017-01 Стевановић Радиша
351- 201 /2017-01 Димитријевић Мирјана
351- 202 /2017-01 Шоје Александар
351- 203 /2017-01 Милосављевић Зорица
351- 204 /2017-01 Пауновић Божидар
351- 205 /2017-01 Лазаревић саша
351- 206 /2017-01 Савић Дејан
351- 207 /2017-01 Милановић Рућица
351- 208 /2017-01 Мартиновић Весна
351- 209 /2017-01 Миловановић Милева
351- 210 /2017-01 Милошевић Мирјана
351- 211 /2017-01 Јовановић Саша
351- 212 /2017-01 Михајловић Жаклина
351- 213 /2017-01 Ранчић Благица Јанковић Милорад
351- 214 /2017-01 Илић Анита
351- 215 /2017-01 Клеиссл Мирјана
351- 216 /2017-01 Трујић Слободан
351- 217 /2017-01 Трујић Славиша
351- 218 /2017-01 Нединић Перо
351- 219 /2017-01 Обрадовић Живојин
351- 220 /2017-01 Перић Радиша
351- 221 /2017-01 Николић Анчица
351- 222 /2017-01 Милошевић Нешица
351- 223 /2017-01 Радивојевић Мирјана
351- 224 /2017-01 Здравковић Лепосава
351- 225 /2017-01 Лазић Нада
351- 226 /2017-01 Драгомировић Велизар
351- 227 /2017-01 Биртић Крешимир
351- 228 /2017-01 Павловић Никола
351- 229 /2017-01 Стокић Владимир
351- 230 /2017-01 Рајић Зоран
351- 231 /2017-01 Костић Слободанка
351- 232 /2017-01 Миливојевић Слађан
351- 233 /2017-01 Перић Живота
351- 234 /2017-01 Милосављевић Раница
351- 235 /2017-01 Ранковић Светомир
351- 236 /2017-01 Милић Верица
351- 237 /2017-01 Младеновић Светислав
351- 238 /2017-01 Мартиновић Славица Диклић Блажица
351- 239 /2017-01 Матић Милица
351- 241 /2017-01 Илић Живанака
351- 242 /2017-01 Голубовић Драган
351- 243 /2017-01 Ђорђевић марко
351- 244 /2017-01 Микић Милан
351- 245 /2017-01 Николић Владица
351- 246 /2017-01 Обрадовић Марија
351- 247 /2017-01 Будимировић Ветњрин
351- 248 /2017-01 Голубовић Златко
351- 249 /2017-01 Рајчић Драган
351- 250 /2017-01 Рошкић Зика
351- 251 /2017-01 Марјановић Милорад
351- 252 /2017-01 Поповић Драган
351- 253 /2017-01 Ђорђевић Марко
351- 254 /2017-01 Барјактеревић Мирослав
351- 255 /2017-01 Ђорђевић Јованка
351- 256 /2017-01 Ћирић Станка
351- 257 /2017-01 Јовановић Снежана
351- 258 /2017-01 Јоновић Љубиша
351- 259 /2017-01 Бајић Споменка
351- 260 /2017-01 Милошевић Војислав
351- 261 /2017-01 Петровић Љубица
351- 262 /2017-01 Павловић Милица
351- 263 /2017-01 Савић Марија
351- 264 /2017-01 Пауновић Радиша
351- 265 /2017-01 Јовић Милијада
351- 266 /2017-01 Станојевић Златомир
351- 267 /2017-01 Станојловић Небојша
351- 268 /2017-01 Јанковић Зорка
351- 269 /2017-01 Јанковић Ступар Јованка
351- 270 /2017-01 Живковић Верица
351- 271 /2017-01 Станимировић Саша
351- 272 /2017-01 Перић Драган
351- 273 /2017-01 Петровић Драгана
351- 274 /2017-01 Стојановић Мирко
351- 275 /2017-01 Манојловић Срђан
351- 276 /2017-01 Илић Завица
351- 277 /2017-01 Милошевић Живадинка
351- 278 /2017-01 Јосић данијела
351- 279 /2017-01 Живковић Небојша
351- 280 /2017-01 Савић радиша
351- 281 /2017-01 Станковић Славиша
351- 282 /2017-01 Милошевић Велинка
351- 283 /2017-01 Миливојевић Мирослав
351- 284 /2017-01 Пацикас Риста
351- 285 /2017-01 Јовановић Радиша
351- 286 /2017-01 Винковић Драгиша
351- 287 /2017-01 Петронијевић Марија
351- 288 /2017-01 Тодоровић Златко
351- 289 /2017-01 Демић Штефица
351- 290 /2017-01 Стокић Ружица и Раденковић Душанка
351- 291 /2017-01 Миловановић Живка
351- 292 /2017-01 Васиљевић Добривоје
351- 293 /2017-01 Бунчић Славка
351- 294 /2017-01 Влајић Драгослав
351- 295 /2017-01 Петровић Вера
351- 296 /2017-01 Гарабал Борјанка
351- 297 /2017-01 Ружић Драган
351- 298 /2017-01 Маринковић Волица
351- 299 /2017-01 Радојковић Живомир
351- 300 /2017-01 Антић Србислав
351- 301 /2017-01 страиновић Дејан
351- 302 /2017-01 Мијајловић Драгоислав
351- 303 /2017-01 Стојковић Миодраг
351- 304 /2017-01 Тодоровић Дрсгодлсв
351- 305 /2017-01 Бранковић Синиша
351- 306 /2017-01 Милошевић Милена
351- 307 /2017-01 Михајловић Бранислав
351- 308 /2017-01 Јефтић Митровић Лелица
351- 309 /2017-01 Јевремовић Зоран
351- 310 /2017-01 Јовановић Мирослав
351- 311 /2017-01 Милосављевић Љубица
351- 312 /2017-01 Мирјана и Синиша
351- 313 /2017-01 Поповић Живорад
351- 314 /2017-01 Миљковић Драгиша
351- 315 /2017-01 Милосављевић Миодраг
351- 316 /2017-01 Младеновић Обрад
351- 317 /2017-01 Ивановић Радиша
351- 318 /2017-01 Николић Гордана и Павловић Томислав
351- 319 /2017-01 Драгинић Варадина
351- 320 /2017-01 Ранковић Светислав
351- 321 /2017-01 Кумбрић Снежана
351- 322 /2017-01 Марковић Санела
351- 323 /2017-01 Глишић Загорка
351- 324 /2017-01 Брауновић Иванка
351- 325 /2017-01 Јовић Радош
351- 326 /2017-01 Марковић Мирослав
351- 327 /2017-01 Страиновић Бранислав
351- 328 /2017-01 Марковић Станко
351- 329 /2017-01 Милић Дарко
351- 330 /2017-01 Марјановић Драган
351- 331 /2017-01 Миладиновић Милица
351- 332 /2017-01 Митровић Боривоје
351- 333 /2017-01 Влајић Горан
351- 334 /2017-01 Ненадовић Миљанка
351- 335 /2017-01 Милошеваић Горан
351- 336 /2017-01 Новаковић Рајна
351- 337 /2017-01 Јелача Данијела
351- 338 /2017-01 Новаковић Војислав
351- 339 /2017-01 Стевић Бранислав
351- 340 /2017-01 Ђорђевић зоран
351- 341 /2017-01 Живковић Љубиша
351- 342 /2017-01 Јнковић Војислав
351- 343 /2017-01 Јевремовић Јовица
351- 344 /2017-01 Ђорђевић Мирјана
351- 345 /2017-01 Стојадиновић драган
351- 346 /2017-01 Костић Радиша
351- 347 /2017-01 Вујчић Милица
351- 348 /2017-01 Обрадовић Саша
351- 350 /2017-01 Банић Биљана
351- 351 /2017-01 Јоновић Бојан
351- 352 /2017-01 Банић Биљана
351- 353 /2017-01 Младеновић Славиша
351- 354 /2017-01 Јовић Ненад
351- 355 /2017-01 Станојевић Петар
351- 356 /2017-01 Богдановић Зоран
351- 357 /2017-01 Младеновић Зорица
351- 358 /2017-01 Здравковић Живорад
351- 359 /2017-01 Патровић Зафир
351- 360 /2017-01 Костић Мирослав
351- 361 /2017-01 Димитријевић Милан
351- 362 /2017-01 Милошевић Драган
351- 363 /2017-01 Гвоздић Иван
351- 364 /2017-01 Милошевић Драгослав
351- 365 /2017-01 Стојановић Саша
351- 366 /2017-01 Миловановић Драгица
351- 367 /2017-01 Јовановић Крајић Драгица
351- 368 /2017-01 Крајић Десимир
351- 369 /2017-01 Пајкић Ангелина
351- 370 /2017-01 Нешић Тања
351- 371 /2017-01 Стевић Добривоје
351- 373 /2017-01 Јовић Марко
351- 374 /2017-01 Пауновић Мирољуб
351- 375 /2017-01 Мартинковић Михајло
351- 377 /2017-01 Миљковић Душан
351- 378 /2017-01 Миљковић Душан
351- 379 /2017-01 Панћика Негица
351- 380 /2017-01 Костић Зоран
351- 381 /2017-01 Илић Звездана
351- 383 /2017-01 Макуљевић Михајло
351- 384 /2017-01 Перић Бранислав
351- 385 /2017-01 Лукић Дејан
351- 386 /2017-01 Радосављевић Раница
351- 387 /2017-01 Миленаковић Периша
351- 388 /2017-01 Радисављевић Драгиша
351- 389 /2017-01 Димитријевић Живко
351- 390 /2017-01 Богдановић Драгиша
351- 391 /2017-01 Стевановић Драгица
351- 392 /2017-01 Цветојевић Јелисавета
351- 393 /2017-01 Јевтић Добривоје
351- 394 /2017-01 Ивковић Иван
351- 395 /2017-01 Цветојевић Урош
351- 396 /2017-01 Степановић Миодра
351- 397 /2017-01 Станојевић Милић
351- 398 /2017-01 Јовановић Момчило
351- 399 /2017-01 Бојић Бојан
351- 400 /2017-01 Радивојевић Босиљка
351- 401 /2017-01 Јовановић Сима
351- 402 /2017-01 Никодијевић Стефан
351- 403 /2017-01 Јевремовић Јовица
351- 404 /2017-01 Брешић Јелена
351- 405 /2017-01 Станковић Јовица и Радиша
351- 406 /2017-01 Костић Слободанка
351- 407 /2017-01 Живковић Божа
351- 408 /2017-01 Вуковић Звонко
351- 409 /2017-01 Антић Дејан
351- 410 /2017-01 Ковановић Стојан
351- 411 /2017-01 Костић Војислав и Ружица
351- 412 /2017-01 Богићевић Славиша
351- 413 /2017-01 Богићевић Славиша
351- 414 /2017-01 Ђорђевић Бранислав
351- 415 /2017-01 Стевановић Драгиша
351- 416 /2017-01 Стефановић Радиша
351- 417 /2017-01 Петровић Милан
351- 419 /2017-01 Богомировић Милостија
351- 420 /2017-01 Симоновић Микица
351- 421 /2017-01 Јевремовић Станиша
351- 422 /2017-01 Станисављевић Милан
351- 423 /2017-01 Николић Љубица и Љубиша
351- 424 /2017-01 Глишић Милостива
351- 425 /2017-01 Милојевић Љиљана
351- 426 /2017-01 Радовановић Стеван
351- 427 /2017-01 Војкић Виљки
351- 428 /2017-01 МЗ МАНАСТИРИЦА
351- 429 /2017-01 Крнајски Виолета
351- 431 /2017-01 Стевановић Бобан
351- 432 /2017-01 Петровић Жива и Снежана
351- 433 /2017-01 Лазић Жарко
351- 434 /2017-01 Стојковић Радиша
351- 435 /2017-01 Пантелић Томислав
351- 436 /2017-01 Богосављевић мага
351- 437 /2017-01 Барбуловић Првослав
351- 438 /2017-01 Илиц Неша
351- 439 /2017-01 Милосављевић Никола
351- 440 /2017-01 Перуничић Нелица
351- 441 /2017-01 Јовановић Јован
351- 442 /2017-01 Јовановић Јасмина
351- 443 /2017-01 Пауновић Жикица
351- 444 /2017-01 радивоје Костадиновић
351- 445 /2017-01 Костић Емина
351- 446 /2017-01 Јовић Рада
351- 447 /2017-01 Богдановић Богдан
351- 448 /2017-01 Јеремић Биљана
351- 449 /2017-01 Поповић Милица
351- 450 /2017-01 Савић Ружица
351- 451 /2017-01 Станковић Мирко
351- 452 /2017-01 радивојевић Томислав
351- 453 /2017-01 Караџић Весна
351- 454 /2017-01 Рајић Јеленко
351- 455 /2017-01 Илић Горан
351- 456 /2017-01 Срејић Светомир
351- 457 /2017-01 Савић Мирослав
351- 458 /2017-01 Михајловић Драгана
351- 459 /2017-01 Драгиша Ђорђевић
351- 460 /2017-01 Милошевић Мирослав и Биљана
351- 461 /2017-01 Станојевић Добрила
351- 462 /2017-01 Марковић Добрица
351- 463 /2017-01 Танасијевић Никола
351- 464 /2017-01 Пауновић Јосиф
351- 465 /2017-01 Матејић Љубче
351- 466