Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде за вишепородично становање на КП бр. 783 и КП бр. 771 у КО Петровац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 [...]

31. октобра 2018.|

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2018/2019 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, [...]

29. октобра 2018.|

Обавештење о донетом решењу за пројекат дистрибутивне гасоводне мреже „Петровац“

Бр.501-44/2018-02 19.10.2018. године   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. [...]

23. октобра 2018.|

Обавештење о процени утицаја на животну средину

Број: 501- 44/18-02 Датум: 05.10. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са [...]

10. октобра 2018.|