Објаве

Home/Објаве
Објаве2017-08-11T11:54:20+02:00

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2021. годину

Јавни позив Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром Образац 1а [...]

26. јуна 2020.|

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ   Комплетан јавни конкурс општине Петровац на Млави [...]

15. јуна 2020.|

Решење – Студија о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Бања Ждрело“

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 501-19/20-03/2 Датум: 12.06.2020.год. М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац [...]

15. јуна 2020.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Петровац на Млави у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу) на територији општине Петровац на Млави у 20202. [...]

12. јуна 2020.|

Јавни позив за регресирање репродуктивног матиријала у говедарству у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2020. години можете погледати ОВДЕ Документација: Захтев Изјава

12. јуна 2020.|