Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Обавештење за дистрибутивну гасоводну мрежу „Божевац II“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељеног места: Манастирица, општина Петровац на Млави

Бр.501-53/2018-02 08.01.2019. године   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ На основу чл. 10. [...]

9. јануара 2019.|

Обавештење за дистрибутивну гасоводну мрежу „Ждрело II фаза“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Ждрело, Шетоње, Ћовдин, Везичево и Бусур, општина Петровац на Млави

Бр.501-52/2018-02 08.01.2019. године   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. [...]

9. јануара 2019.|

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Божевац II“

Број: 501- 53/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са [...]

29. децембра 2018.|

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“

Број: 501- 52/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са [...]

29. децембра 2018.|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

Комплетан документ у  .pdf форми можете погледати или преузети ОВДЕ

26. децембра 2018.|

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Асфалтна баzа“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 21.12. 2018. Рани јавни увид у План детаљне регулације „Асфалтна база“ Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  [...]

24. децембра 2018.|

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину и нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину и нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину. Јавна расправа се одржава у [...]

10. децембра 2018.|