Бесплатан оброк („народна кухиња“)

///Бесплатан оброк („народна кухиња“)
Бесплатан оброк („народна кухиња“) 2016-09-14T09:11:25+02:00

Право на бесплатан оброк има појединац који је корисник права на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити, као и појединац који из других разлога социјалне угрожености није у могућности да задовољи своје основне животне потребе.

Процену социјалне угрожености ради остваривања права врши Центар за социјални рад Петровац на Млави.

Центар за социјални рад решењем утврђује право на коришћење бесплатног оброка у Народној кухињи и списак корисника доставља Црвеном крсту Петровац на Млави, који организује припрему  и врши расподелу и дистрибуцију бесплатних оброка..

Средства за бесплатни оброк посебно се планирају и обезбеђују у буџету Општине Петровац на Млави.