Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Петровац на Млави (10.10.2016)