Група за послове извршења и заштите животне средине