СПИСАК Запослених у Општинској управи општине Петровац на Млави који су овлашћени за преузимање појединих радњи у управном поступку пре доношења решења

СПИСАК Запослених у Општинској управи општине Петровац на Млави који су овлашћени за одлучивање у управним стварима

Кадровски план Општинске управе општине Петровац на Млави (18.12.2020.)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави (28.12.2020.)

Захтев за достављање мишљења синдиката на Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави (01.03.2021.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави (01.03.2021.)


План јавних набавки за 2020. годину (14.09.2020.)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави (22.01.2020.)


Одлука о Општинској управи општине Петровац на Млави (07.02.2019.)

Кадровски план Општинске управе општине Петровац на Млави (24.12.2018.)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави (22.02.2019.)


 Одлука о Општинској управи општине Петровац на Млави 26.09.2018. године

 Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Петровац на Млави 04.06.2018. године

 Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Петровац на Млави 26.06.2018. године

 Кадровски план Општинске управе општине Петровац на Млави 2018. година

 Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Петровац на Млави 27.07.2018. године