Сви обрасци у вези делатности АУТО-ТАКСИ превоза:

УПУТСТВО – ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА (ДОЗВОЛЕ) ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Образац број 1. Захтев за утврђивање испуњености услова возила за обављање ауто-такси превоза

Образац број 2. Захтев за издавање одобрења за обављање ауто-такси превоза путника

Образац број 3. Захтев за издавање такси дозволе