Немања Станојевић

директор

 

 • мастер професор спорта и физичког васпитања
  тренер фудбала
  физиотерапеутски техничар

Рођен 06.03.1992. године у Пожаревцу.
Живи у Петровцу на Млави.

Основну школу „Бата Булић“ завршио 2007. године у Петровцу на Млави као носилац дипломе „Вук Караџић“ и ђак генерације (1992.)

Средњу медицинску школу завршио у Београду 2011. године и стекао звање физиотерапеутски техничар.

Дипломирао на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду 2016. године на тему „Епилепсија и физичка активност“ и стекао звање професор спорта и физичког васпитања.
Током студија стекао искуство на студентском програму и раду у Сједињеним Америчким Државама (САД).
Дипломирао на постдипломским студијама на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду на тему „Биолошка старост и моторичке способности фудбалера од 12 до 14 година“ и стекао звање мастер професор спорта и физичког васпитања и тренер фудбала.

Од 2016. до 2020. године радио у основној школи „Бата Булић“ из Петровца као наставник физичког и здравственог васпитања. Стекао вишегодишње искуство у раду са децом у школи фудбала и школици спорта у Петровцу на Млави. У августу 2020. године постављен на функцију директора Дирекције за Омладину и Спорт у Петровцу на Млави.


Јавна Установа “Дирекција за Омладину и Спорт” Петровац на Млави је организација за обављање спортских делатности, спортских друштава, стручних удружења у спорту, омладинских организација и других организација које се тичу младих са територије општине Петровац на Млави, чија је основна делатност ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса.

 • Основни циљеви Дирекције за Омладину и спорт су:
 • Изградња, одржавање и коришђење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта;
 • Координација и реализација општинског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења;
 • Обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
 • Организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину;
 • Обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у области спорта на територији општине;
 • Прикупљање и обраде података о развоју спорта, категоризација спортских клубова и организација;
 • Одржавање семинара и радионица;
 • Дефинисање мера којима се подржава развој институција на локалном нивоу, које ће бити одговорне за развијање и вредновање омладинске политике и локалних акционих планова за младе у сарадњи са омладинским организацијама и представницима младих;
 • Дефинисање активних мера сарадње са органима јединице локалне самоуправе у циљу стварања квалитетнијих понуда за младе;
 • Подржавање иницијатива које имају за циљ јачање сарадње и разумевања између ученика, студената, професора, родитеља и представника јединице локалне самоуправе и стварање простора за демократски разговор у образовним институцијама;
 • Остале активности у циљу задовољавања општег интереса младих и општег интереса у области спорта;
 • Организација омладинског туризма и стручна обука за самозапошљавање;
 • Обрада документације за коришћење права младих талената из разних области науке и стваралаштва за стручно усавршавање.