Иван Соколовић

директор

 

 • Рођен 21.07.1978. године у Петровцу на Млави где и данас живи.
 • Основну и средњу школу завршио у Петровцу на Млави. Дипломирао на Факултету за физичку културу у Лепосавићу 2011. године и стекао звање професор физичке културе.
 • Од 2012. до 2016. године вршио функцију директора Спортског Центра „Петровац на Млави“. У мају 2016. године постављен на функцију директор Дирекције за Омладину и Спорт у Петровцу на Млави.
 • Разведен и отац двоје деце

Јавна Установа „Дирекција за Омладину и Спорт“ Петровац на Млави је организација за обављање спортских делатности, спортских друштава, стручних удружења у спорту, омладинских организација и других организација које се тичу младих са територије општине Петровац на Млави, чија је основна делатност ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса.

 • Основни циљеви Дирекције за Омладину и спорт су:
 • Изградња, одржавање и коришђење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта;
 • Координација и реализација општинског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења;
 • Обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
 • Организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину;
 • Обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у области спорта на територији општине;
 • Прикупљање и обраде података о развоју спорта, категоризација спортских клубова и организација;
 • Одржавање семинара и радионица;
 • Дефинисање мера којима се подржава развој институција на локалном нивоу, које ће бити одговорне за развијање и вредновање омладинске политике и локалних акционих планова за младе у сарадњи са омладинским организацијама и представницима младих;
 • Дефинисање активних мера сарадње са органима јединице локалне самоуправе у циљу стварања квалитетнијих понуда за младе;
 • Подржавање иницијатива које имају за циљ јачање сарадње и разумевања између ученика, студената, професора, родитеља и представника јединице локалне самоуправе и стварање простора за демократски разговор у образовним институцијама;
 • Остале активности у циљу задовољавања општег интереса младих и општег интереса у области спорта;
 • Организација омладинског туризма и стручна обука за самозапошљавање;
 • Обрада документације за коришћење права младих талената из разних области науке и стваралаштва за стручно усавршавање.