СТАТУТ општине Петровац на Млави  28.03.2019.

 ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 20.08.2020.

 ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ