СТАТУТ општине Петровац на Млави 28.03.2019.

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ