Статут – Пословник Скупштине општине

//Статут – Пословник Скупштине општине
Статут – Пословник Скупштине општине 2017-06-22T07:55:48+01:00

Статут Скупштине општине Петровац на Млави 16.06.2017.

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ