Статут – Пословник Скупштине општине

//Статут – Пословник Скупштине општине
Статут – Пословник Скупштине општине 2019-04-03T09:25:26+01:00

СТАТУТ општине Петровац на Млави 28.03.2019.

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ