Просечна цена станова нове градње у Републици Србији према степену развијености јединица локалних самоуправа, у Петровцу на Млави износи 66.543,00 динара.

Висина доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што се просечна цена м² станова новоградње у општини Петровац на Млави помнижи са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом у м² са коефицијентом зоне који не сме бити већи од 0,1 и са коефицијентом намене објекта који не сме бити већи од 1,5, што износи:


ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ТРЖИШТЕ

  • I ЗОНА Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,02 = 1.330,86 • 1,0 = 1.330,86 (попуст од 30% на једновремену уплату 1.330,00 – 30% = 931,00)
  • II ЗОНА у селима на територији општине Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,01 = 665,43 • 1,0 = 665,43 (попуст од 30% на једновремену уплату 665,43 – 30% = 465,08)

ЗА ИЗГРАДЊУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

  • I ЗОНА Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,02 = 1.330,86 • 0,5 = 665,43 (попуст од 30% на једновремену уплату 665,43 – 30% = 465,08)
  • II ЗОНА у селима на територији општине Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,01 = 665,43 • 0,5 = 332,71 (попуст од 30% на једновремену уплату 332,71 – 30% = 232,90)

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

  • I ЗОНА Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,02 = 1.330,86 • 0,3 = 399,26 (попуст од 30% на једновремену уплату 399,26 – 30% = 279,48)
  • II ЗОНА у селима на територији општине Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,01 = 665,43 • 0,3 = 199,63 (попуст од 30% на једновремену уплату 199,63 – 30% = 139,74)

ЗА ИЗГРАДЊУ ОСТАЛИХ НЕПОМЕНУТИХ ОБЈЕКАТА

  • I ЗОНА Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,02 = 1.330,86 • 0,2 = 266,17 (попуст од 30% на једновремену уплату 266,17 – 30% = 186,32)
  • II ЗОНА у селима на територији општине Петровац на Млави – 66.543,00 • 0,01 = 665,43 • 0,2 = 133,09 (попуст од 30% на једновремену уплату 133,09 – 30% = 93,16)

НАПОМЕНА:

  • » Обрачунава се НЕТО површина објекта;
  • » Подрум не спада у стамбени простор (обрачунава се без подрума).