Буџет

Буџет 2017-08-11T11:54:20+00:00

Упутство за примену буџета за 2018 годину

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину (23.03.2017.)

Одлука о измени и допуни буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Буџет општине Петровац на Млави за 2017. годину

Упутство за примену буџета за 2017. годину

Упутство за примену буџета

Предлог финансијког плана буџетског корисника

Табеле 1-6 буџет

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период од 01.01- 30.06.2017.године