Monthly Archives: август 2016

Home/2016/август

Адаптација канцеларије број 4

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет набавке је – Адаптација канцеларије број 4. Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 - завршни грађевински радови Јавна набавка није обликована по партијама.   Позив за подношење понуде Конкурсна документација

Адаптација канцеларије број 42016-08-31T11:57:20+02:00

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2017. годину

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности Број: 320-86/16-01 Датум: 22.08.2016. године Петровац на Млави ЈАВНИ ПОЗИВ (ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 20.07.2016. год.) ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНИ [...]

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2017. годину2016-09-05T08:42:02+02:00

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави. Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 23. августа до 21. септембра 2016.године, у Малој сали Општонске управе Петровац на [...]

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави2016-09-28T08:44:11+02:00

Давање у закуп пословног простора који се налази у згради „ИНВЕСТ ЕКСПОРТА“ у Петровцу на Млави

БРОЈ: 06 -31/16-02-4 ДАНА: 15.08.2016. год ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ „ИНВЕСТ ЕКСПОРТА“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ  I Даје се у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, пословни простор који се [...]

Давање у закуп пословног простора који се налази у згради „ИНВЕСТ ЕКСПОРТА“ у Петровцу на Млави2016-09-05T08:28:32+02:00

Адаптација канцеларије број 4.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет набавке је – Адаптација канцеларије број 4. Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 - завршни грађевински радови Јавна набавка није обликована по партијама. Исправка: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Образложење Преузмите документ   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА Адаптација [...]

Адаптација канцеларије број 4.2016-11-14T09:16:27+01:00

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања објекта за производњу – паковање медицинских средстава, на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта GALENIKA PHARMACIA d.o.o. Београд, Др Драге Љочића 3, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ - ПАКОВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, на територији општине Петровац на Млави. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у [...]

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања објекта за производњу – паковање медицинских средстава, на животну средину2016-09-05T10:12:55+02:00

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Број: 06-29/16-02-7 26.07. 2016. године Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Перовац на Млави у следећим катастарским општинама:   Опширније у документу

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2016-09-18T22:29:44+02:00

Службени гласник општине Петровац на Млави

  Општински службени гласници Година XI бр. 8 01.08.2016. преузми Година XI бр. 7 01.07.2016. преузми Година XI бр.6 26.05.2016. преузми Година XI бр.5 05.05.2016. преузми Година XI бр.4 25.04.2016. преузми Година XI бр.3 13.04.2016. преузми Година XI бр. 2 05.04.2016. преузми Година XI бр. 1 08.02.2016. преузми Година X бр.8 24.12.2015. преузми Година X [...]

Службени гласник општине Петровац на Млави2017-08-11T11:54:24+02:00