Број: 06-29/16-02-7
26.07. 2016. године

Предмет јавног надметања

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Перовац на Млави у следећим катастарским општинама:

 

Опширније у документу