Обавештава се јавност да је носилац пројекта GALENIKA PHARMACIA d.o.o. Београд, Др Драге Љочића 3, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ – ПАКОВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, на територији општине Петровац на Млави.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у Петровцу на Млави, Српских Владара 165, у канцеларији број 23, у периоду од 11.08.2016. до 24.08.2016., у термину од 10-12 h.

Преузмите документ