Оглас о јавном конкурсу за именовање директора КЈП “ИЗВОР”


НАПОМЕНА:

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Комуналног јавног предузећа “Извор”  Петровац на Млави објављен је у ”Службеном гласнику Републике Србије”, број 36 дана 18.03.2022. године.


Одлука 020-271-2020-02

Ранг листа

Решење о престанку мандата вд директора КЈП Извор

Решење о именовању директора КЈП Извор