Алек

/Админстратор

About Админстратор

Овај аутор још није попунио никакве детаље.
So far Админстратор has created 727 blog entries.

Обавезна замена старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Велико Градиште обавештавају све имаоце старих образаца дозвола за управљача и руковаоца чамца да је законски рок за подношење захтева за замену старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију 31.12.2019. године. Након наведеног [...]

Обавезна замена старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију 2019-11-19T12:03:57+01:00

Консултативни састанак Партнерског форума у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Mлави

Позивамо заинтересовано грађанство општине Петровац на Млави да дана 26.11.2019. године присуствујете консултативном састанку Партнерског форума у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Млави у сали Скупштине општине у термину од 11 до 12:30 часова. Молимо Вас да прочитате и анализирате Нацрт Локалног плана развоја општине Петровац на Млави 2020 - 2027, и да [...]

Консултативни састанак Партнерског форума у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Mлави 2019-11-19T09:33:56+01:00

Захтев за давање сагласности на студију „Телеком Србија“, јавна презентација и јавна расправа о процени утицаја на животну средину пројекта

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-37/19-03/2 Датум: 08.11.2019.               М.Б. 07198264; Шиф. Дел. 75110; Жиро рачун: 840-90640-02; ПИБ: 102538275; Српских  владара 165 12300 Петровац на Млави; Тel.(+381)12331280; Факс(+381)12331283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник [...]

Захтев за давање сагласности на студију „Телеком Србија“, јавна презентација и јавна расправа о процени утицаја на животну средину пројекта 2019-11-11T14:52:20+01:00

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 3 – Табановац ЈН број 75/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 3 – Табановац ЈН број 75/2019 Општинска управа 2019-11-21T08:24:11+01:00

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 1 – кружни ток у Шетоњу, ЈН број 74/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за санацију опасних места 1 – кружни ток у Шетоњу, ЈН број 74/2019 Општинска управа 2019-11-21T08:23:00+01:00

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар за пријаву на оглас Преглед груписаних јавних надметања

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави 2019-11-05T10:18:21+01:00

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2019/2020 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, бр. 06-26/2019-01-19 од 04.11.2019. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на [...]

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2019/2020 годину 2019-11-05T09:26:19+01:00