Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01) и Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општина Петровац на Млави

позивају на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за
ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ
за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ”

Увид у предметни план може се извршити:
 у Малој сали општинске управе, Општина Петровац на Млави, Српских
Владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, од 7 до 15 часова у року од 15 ДАНА
од дана објављивања овог обавештења;
 На интернет страници ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
https://www.petrovacnamlavi.rs/где је постављен ЕСМП документ и на
интернет страници ЕЦЕЦ пројекта https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=221 где је
постављен ЕСМП документ.
Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и
достављају се на адресу ЕЦЕЦ пројекта, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И
ТЕХНOЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕМАЊИНА 22-26, 11000 БЕОГРАД, са назанком ”ЗА
ЕСМП ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“ Примедбе се могу доставити и електронском
поштом на адресу: ecec@mpn.gov.rs
Дана 10.06.2022. године, са почетком у 11:00 часова биће одржане јавне
консултације и презентација предметног плана у канцеларији бр. 10 у згради
Општинске управе, Општина Петровац на Млави, Српских Владара бр.165, 12300
Петровац на Млави.
За додатне информације обратити се на следећу адресу:
ЕЦЕЦ ПРОЈЕКАТ
Немањина 22-26, 11000 Београд, 11 спрат канцеларија 30
011 2642-756
ecec@mpn.gov.rs


Пројекат “Инклузивно предшколско образовање и васпитање” (IPVO)